Koning Willem I College: Het is geven en nemen

Als docent zelf invulling geven aan het onderwijs, alle ruimte voor persoonlijke en professionele groei én een dynamische, bruisende werkomgeving. Bij het Koning Willem I College staan - naast de studenten - de kwaliteit en het werkplezier van de medewerkers voorop.


Uitgave: Mei-Juni 2019
Thema’s: De Leukste Werkgever Personeel & Organisatie Opleiding en coaching Opleidingen

‘Wanneer je medewerkers ruimte biedt, ontstaat er groei. Daarom vinden we het belangrijk dat docenten zich blijven ontwikkelen en scholen. Dit komt ten goede aan zowel de studenten als het Koning Willem I College’, vertelt Erwin Brouwer, directeur van de onderwijsafdeling Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign. Intern kunnen docenten zich via de eigen Academie voor Teaching & Learning laten bijscholen met een divers trainingsaanbod, waaronder ‘Leren door motiveren’, ‘Mediawijsheid’ en ‘Effectief omgaan met zorgleerlingen’. ‘En als de gewenste scholing er niet bijzit, dan is ook maatwerk of een training buiten ons college mogelijk’, vertelt hr-adviseur Ellen Floris. 

Zij-instromers
Erwin heeft zelf ook gebruikgemaakt van deze ontwikkelingskansen: ‘Vijftien jaar geleden stond ik als docent Stukadoren voor de klas. Dankzij de geboden ruimte kon ik mezelf verder ontwikkelen; sinds drie jaar maak ik deel uit van het managementteam.’ Ook zij-instromers krijgen volop mogelijkheden: vakspecialisten kunnen op kosten van het Koning Willem I College intern de opleiding volgen om een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) voor het mbo te behalen. ‘Deze opleiding wordt door Fontys Hogeschool en de Academie voor Teaching & Learning verzorgd. Als je minimaal voor 0,6 fte bent aangenomen en nog geen lesbevoegdheid hebt, dan kun je die via ons behalen’, legt Ellen uit.

Blinkende parel
Een van de zij-instromers is Luuk Verberk, die sinds 2,5 jaar als docent High Tech Metalektro bij de Middelbare Techniek School werkt. ‘Ik wilde graag als docent in het mbo aan de slag. De doelgroep van 16 tot en met 23-jarigen spreekt mij enorm aan: daar zie ik mezelf in terug.’ Afgelopen zomer behaalde Luuk zijn PDG. ‘Vanuit het Koning Willem I College kreeg ik een dag in de week om aan mijn opleiding te besteden. Het is fijn om deze ruimte te krijgen; met een gezin en fulltime baan was de studie anders lastig te combineren. Maar ik heb zeker ook de nodige privétijd geïnvesteerd in het behalen van mijn lesbevoegdheid.’ Volgens Ellen is het dan ook geven en nemen. ‘We faciliteren waar mogelijk, maar je krijgt niet alles op een presenteerblaadje aangereikt. Medewerkers hebben de regie in handen: ze moeten zelf aan de slag en hun wensen kenbaar maken.’ Binnen de platte en informele organisatie staat voor medewerkers de deur altijd open. Bijvoorbeeld als zij vastlopen of niet op hun plek zitten. Erwin: ‘Als een parel niet kan blinken, is dat zonde. We kijken dan of er binnen onze organisatie een passende plek is. De schaalgrootte van het Koning Willem I College en het scholingsaanbod maken dit ook mogelijk.’ 

Klein dorp
Carla Bronmans, sinds drie jaar AVO docent Nederlands bij de afdeling Lifestyle, heeft haar draai in elk geval gevonden. ‘Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. De locatie Vlijmenseweg is net een klein dorp en het enthousiasme van de studenten werkt aanstekelijk. Daarnaast krijg ik alle vrijheid om het onderwijs vorm te geven.’ Carla geeft Nederlands en probeert haar lessen zoveel mogelijk binnen de context van de studierichting te geven. ‘Er is veel herhaling van de materie die studenten op de middelbare school al hebben gehad. Ik gebruik dan ook geen standaard lesmethode; ik laat studenten bijvoorbeeld een zakelijke brief naar een fictieve opdrachtgever schrijven. Zo steken ze er dubbel wat van op.’ Erwin meent: ‘Wie kent de studenten beter dan de eigen docent? Door vrijheid te bieden, bedien je de studenten beter én verhoog je het werkplezier.’ Ook Luuk spreekt dat enorm aan: ‘Als docent word je betrokken bij de ontwikkeling van de herindeling van de opleidingen. Maar bijvoorbeeld ook bij het aannemen van nieuwe collega’s. Tijdens sollicitatiegesprekken is altijd een vakdocent aanwezig, zodat deze kan inschatten of er een match met het team is.’

Feedback
Het studentenaantal van het Koning Willem I College groeide de afgelopen jaren stevig; dit leverde veel vacatures op. Deze werden over het algemeen redelijk snel vervuld. ‘Als werkgever heeft het Koning Willem I College een goede reputatie’, verklaart Ellen. ‘Het is alleen wel de kunst om deze vast te houden. Daarom luisteren we veel naar medewerkers: waar lopen ze tegenaan, wat zijn hun wensen, wat kan beter?’ Er worden onder meer lunches met studenten georganiseerd om te horen wat er bij hen leeft en speelt. Erwin: ‘We luisteren niet alleen, we doen daadwerkelijk iets met de feedback. We willen immers niet alleen de leukste werkgever zijn, maar ook blijven!’

OVER HET KONING WILLEM I COLLEGE
Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijs Centrum in ’s-Hertogenbosch voor mbo, vavo en educatie. Het college telt zo’n 1.350 medewerkers en circa 13.000 studenten. Er wordt onderwijs geboden in de domeinen Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Sport, Creatief, Horeca & Toerisme, Orde & Veiligheid en Entree. Aan de kwaliteit van medewerkers wordt veel waarde gehecht. Wil jij je ambities vormgeven binnen een plezierige, inspirerende en informele werkomgeving? Ben je in staat om mee te denken en mee te groeien in een dynamische onderwijswereld?
Neem dan een kij kje op werkenbij.kw1c.nl voor de vacatures.

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marloes Kemps

< Alle thema's