Column Jeroen te Veldhuis: Op gespannen voet


Uitgave: Mei-Juni 2020
Thema’s: Accountancy Administratie Adviesbureau

De voorgestelde maatregel om vanaf 2022 schulden van de DGA bij de BV - voor zover die uitgaan boven 500.000 euro en geen betrekking hebben op de eigen woning - te belasten als dividend in Box 2 hangt als een donkere wolk boven de markt. In een eerdere column heb ik reeds aangegeven dat deze zogeheten DGA taks ongewenste fiscale gevolgen kan hebben en dat tijdig hierop voorsorteren noodzakelijk is om (dubbel) fiscaal nadeel voor de DGA te voorkomen. Het wetsvoorstel om de DGA taks verder in detail in te voeren zou in het voorjaar verschijnen maar is tot op heden nog niet gepubliceerd.

Niet wenselijk
Inmiddels is door het kabinet een omvangrijk pakket aan economische steunmaatregelen ingevoerd om ondernemers te helpen de coronacrisis door te komen. Hierbij is onder andere voorzien in een ruime uitstelregeling voor belastingschulden om de liquiditeitspositie van de onderneming te versterken met als doel behoud van werkgelegenheid. Uitkeringen van dividend worden hierbij juist als niet wenselijk beschouwd en voor de dividendbelasting is dan ook geen uitstelregeling voorzien.

Boven het hoofd
De huidige coronacrisis en de maatregelen hieromtrent staan op gespannen voet met de voorgenomen invoering van de DGA taks. Deze belastingheffing treft met name de 23.000 ondernemers die samen een schuld hebben aan hun BV van ruim 30 miljard euro. Daarmee hangt het mkb op basis van deze maatregel de komende twee jaar een belastingaanslag van ruim 4,5 miljard euro boven het hoofd.

Afbouw
Veel ondernemers zijn al in 2019 begonnen met de afbouw van hun schulden bij de eigen BV om te anticiperen op deze maatregelen. Omdat in privé de middelen voor aflossing vaak niet aanwezig zijn, vindt deze aflossing doorgaans plaats via het uitkeren van dividend. Ook in 2020 en 2021 kan dit weer beslag leggen op de liquiditeiten die nu juist heel hard nodig zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden. Bovendien is invoering van de DGA taks intussen in tegenspraak met het huidige kabinetsbeleid om uitkeringen van dividend juist te willen ‘ontmoedigen’. Het zou de wetgever sieren als het invoeren van de DGA taks onder deze gewijzigde omstandigheden wordt afgeblazen dan wel op zijn minst wordt uitgesteld.

< Alle thema's