MSG Precision Tooling: We kicken allebei op adrenaline

‘Je moet blijven communiceren: met elkaar, je medewerkers en je klanten. Dat is de belangrijkste les die wij hebben geleerd. Twee keer per jaar gaan we met een coach aan de slag, die ons helpt de communicatielijnen te versterken en op te schonen’, aldus Dennis Spierings, mede-eigenaar van MSG Precision Tooling EDM.


Uitgave: Mei-Juni 2021
Thema’s: Maakindustrie Made in Brabant Machines Metaalbewerking

Als kleine jongen zat Edwin al graag met zijn vader Rien te sleutelen aan de fietsen in de schuur. Dennis wist daarentegen net hoe hij een fietsband moest plakken. De broers zijn dan ook zeer uiteenlopend van karakter. ‘Waar Edwin zijn kamer vroeger zeer geordend was, zag het er bij mij heel wat rommeliger uit’, lacht Dennis. Hij vervolgt: ‘Maar het mooie is dat juist onze onderlinge verschillen ervoor zorgen dat we elkaar goed weten aan te vullen binnen ons bedrijf. Edwin zijn kracht ligt bij de techniek en de werkvloer, terwijl ik me graag bezighoud met het commerciële gedeelte.’

Voetsporen
In 1989 start vader Rien samen met een compagnon een bedrijf dat zich richt op metaalbewerking. Bij Edwin was het direct duidelijk dat hij in zijn vaders voetsporen zou treden. Van jongs af aan is hij al in het bedrijf in de weer; eerst als poetsjochie en later als gereedschapsmaker. Nadat Edwin een techniekopleiding heeft afgerond, gaat hij eerst twaalf jaar bij een ander techniekbedrijf aan de slag. ‘Het was goed om eerst ergens anders ervaring op te doen. Toen in 2003 mijn vaders compagnon de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, nam Rien de leiding alleen op zich. In 2007 vroeg hij mij om het bedrijf te komen versterken. Deze uitdaging heb ik met beide handen aangepakt. In de jaren daarna heb ik me meer verdiept in alle facetten van het bedrijf en kreeg ik de ruimte om mijn visie uit te werken.’

Politieagent
Dennis zijn ambities lagen aanvankelijk elders. Hoewel hij ook de Philips Vakschool heeft doorlopen, voelde de oudste broer een andere roeping: politieagent. Ruim 24 jaar droeg hij zijn blauwe pet. ‘Als agent kom je met zeer verschillende soorten mensen in aanraking. Ook beland je iedere dag weer in onverwachte situaties, die je tot een goed einde probeert te brengen. Dat trok me enorm aan’, vertelt Dennis. Het hulpverlenerschap zit in de familie; vader Rien heeft zich jaren ingezet bij de vrijwillige brandweer en ook Edwin is inmiddels 20 jaar actief als chauffeur van de vrijwillige brandweer. Dennis: ‘Hoewel Edwin en ik verschillend zijn, hebben we zeker ook overeenkomsten. Zo helpen we graag anderen. En we kicken allebei op adrenaline.’

Andere levensfase
In 2012 besluit Dennis - inmiddels ook in het bezit van een bachelorsdiploma Commerciële Economie - om een gedeeltelijke overstap naar het familiebedrijf te maken. ‘Mijn vader droeg steeds meer taken over aan Edwin, waarvan sommigen hem van nature niet altijd even goed lagen. Bovendien kreeg hij het steeds drukker en drukker. Zodoende polste Edwin bij mij of ik interesse had om hem te ondersteunen. De eerste jaren heb ik parttime gewerkt op de zaak, naast mijn werkzaamheden voor de politie.’ Edwin vult aan: ‘Samen sta je toch sterker. We werken vanuit eigen kracht, waardoor ons bedrijf in kwaliteit kan blijven groeien.’ In 2014 draagt Rien het stokje grotendeels over aan zijn twee zoons door hen mede-eigenaar te maken. Vijf jaar later stapt Dennis fulltime in het familiebedrijf. ‘Het politiewerk mis ik regelmatig, maar ik merk ook dat ik een andere levensfase zit. Ik heb een gezin en voel de behoefte aan een bepaalde structuur en rust.’

Werkgeluk
Toch krijgt Dennis zeker de nodige kicks uit zijn huidige werk. ‘Je wil voorop in het peloton lopen en daarvoor moet je continu in beweging blijven. Zo zijn we ons steeds meer gaan richten op Precision, Tooling en EDM. Ook blijven we investeren in schonere productietechnieken, onze marketing en het vernieuwen van ons machinepark.’ De medewerkers worden nauw bij de aanschaf van nieuwe machines betrokken. ‘We hechten waarde aan hun mening en willen dat zij zich gehoord voelen. Daarom maken we ze ‘mede-eigenaar van de koop’, lacht Edwin. Sociaal werkgeverschap staat bij de broers dan ook voorop: ‘Als hulpverleners hebben we beiden veel ellende gezien: moord, brand, ongelukken, noem het maar op. Daarom hechten we extra veel waarde aan het werkgeluk van onze medewerkers. We bieden hen een aangename werkomgeving en een actieve personeelsvereniging. En in het kader van een leven lang leren, geven we elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Zo kan iedereen geheel naar eigen wens een opleiding of cursus volgen’, aldus Edwin.

Teamgevoel
Het sociale personeelsbeleid legt het familiebedrijf geen windeieren: MSG ondervindt weinig problemen bij het vinden van nieuwe medewerkers. ‘De positieve verhalen gaan van mond tot mond. Daarnaast investeren we veel in onze relaties met techniekopleidingen; onze stagiaires blijven vaak ‘plakken’.’ Ook de bedrijfsborrels en -bbq’s zijn onder het personeel erg geliefd, zo vertelt Edwin. ‘Helaas kunnen deze momenteel vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Gelukkig springt een aantal collega’s wel regelmatig samen op de fiets.’ Dennis lacht: ‘Als ze in het weekend na vijf dagen werkvloer elkaar nog niet beu zijn, dan weet je dat het met het teamgevoel wel goed zit. En dat is onze belangrijkste prestatie.’

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's