Column Jaap Broekman: Alle vogels vliegen

Advocaten zijn net mensen. Maatschappelijke thema’s zie je dan ook zonder uitzondering terugkeren aan lunchtafels en in de koffiehoek van kantoren. Met een beetje goede wil zelfs in het to-do bakje van het bestuur. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit.


Uitgave: Mei-Juni 2022
Thema’s: Politiek Advocatuur Economie

Pinguïns

Klanten zijn net vogels. Vroeger voornamelijk mannelijk en in pak. Pinguïns. Dezer dagen zijn het vogels van divers pluimage. Groot\ klein, man\vrouw, wit\zwart\rood\geel\paars\roze, gestudeerd\ selfmade, links\rechts, you name it. Je zou dan ook verwachten dat het advocatenbestand net zo divers is. Maar nee. Alleen de onevenredigheid tussen man en vrouw is ondertussen opgeheven. Als je tenminste niet in de bestuurskamers kijkt. Daar lopen nog steeds vaak alleen pinguïns rond. Je zou zeggen dat uit opportunisme diversiteit een hoge vlucht genomen zou hebben, maar in de advocatuur kiezen we als nieuwe aanwas nog steeds vogels die op onszelf lijken. Pinguïns kiezen pinguïns. Handig als je nakomelingen wil, maar niet handig als je moet procederen voor meeuwen of een albatros wil uitleggen hoe het arbeidsrecht in elkaar zit. Het streven naar diversiteit is natuurlijk in de eerste plaats een moreel en sociaal gebod: alle vogels moeten mee mogen doen. Maar daar wreekt zich het gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons aloude gilde. Geld dat stom is, maakt letterlijk en fi guurlijk recht wat krom is.

Moraal

‘Kleine’ advocaten wijzen dan graag naar de ‘grote’ en verwijten de ketel dat ‘ie zwart ziet. Het oprichten van trusts is bijvoorbeeld juridisch toegestaan, maar laakbaar. Oh oh, die Zuidasjongens toch met hun immorele gedrag…. Maar is het zoveel anders dan het niet aannemen van een moslima met hoofddoek bij het kantoor op de hoek omdat de klanten dat niet willen? Hmm… Verborgen achter onze belangenbehartiging en ons beroepsgeheim kennen we geen moraal (wel geld). Ik geef toe: het is heel gratuit om te pleiten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid in het algemeen en toelating van alle vogels in ons advocatenbastion in het bijzonder. Maar ik doe het bij deze toch en dan schiet me maar lek.

PS: waar advocaat of advocaten staat dient u ook andere (zakelijke) dienstverleners, ondernemer(s), overheid, en in het algemeen alle maatschappelijke deelnemers te lezen.

< Alle thema's