Column Anton van der Geld: Eerst denken, dan doen

Er zijn vrijwel altijd verschillende dingen die aandacht vragen, vaak tegelijkertijd. We hebben echter weinig tijd, moeten te veel en voelen daardoor snel de spanning opkomen. Dat vraagt echter om ruimte en helderheid in je hoofd. De excentrieke held Hercule Poirot, de Belgische detective met als geestelijke moeder Agatha Christie, weet daar wel raad op.


Uitgave: Maart - April 2022
Thema’s: Personeel & Organisatie Economie

Als de moeilijkheden en mogelijkheden zich opstapelen, doet hij een beroep op de kleine grijze cellen van zijn brein. Poirot’s voorbeeld verdient zonder twijfel navolging. Je hoeft niet continu in de beslismodus te staan. Eerst denken, dan doen! Succes kan dan niet uitblijven

Nadenken helpt

Om te leren van onze ervaringen hebben we tijd nodig. Om na te denken over wat we hebben meegemaakt. Waarom we succesvol waren of faalden. Het is nodig regelmatig momenten in te plannen voor bezinning. Uit het raam staren is geen tijdverlies. Je moet tijd durven nemen om na te denken. Succesvolle ondernemers als Bill Gates weten dat. Zijn ‘think weeks’, waarin hij zich afsluit om te lezen, na te denken en gedachten en ideeën te noteren, zijn inmiddels wereldbekend geworden. Dat geldt ook voor de besprekingen ervan met zijn team. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dergelijke reflecties effectief helpen om beter te presteren en mentaal weerbaarder te worden.

Purpose driven

Nadenken moet ergens op gericht zijn, wil het ergens toe leiden. Ondernemers moeten daarom ‘purpose driven zijn’, een Engelse uitdrukking die bijvoorbeeld in een bedrijf als Unilever wordt gepropageerd. Het gaat erom welke doelen en idealen met de onderneming worden nagestreefd. Het is een nadenken en bediscussiëren van de intenties die het hart van de onderneming raken. Het maatschappelijk doel van de onderneming moet ontdekt worden. Daaraan moet praktisch vorm gegeven worden. Samenwerken aan een gedeeld ideaal doet iets met je en heeft positieve effecten op het team. Denk aan meer creativiteit, sterke betrokkenheid, effectieve teambuilding, gunstige verzuimcijfers en – last but not least – ondernemingssucces.

Empathie niet vergeten

Effectief werken aan gedeelde idealen berust te allen tijde op je kunnen verplaatsen in de ander. Op inlevingsvermogen. Het motto ‘eerst denken en dan doen’, krijgt pas écht inhoud als nadenken gebeurt vanuit een sterk ontwikkeld empathisch vermogen. Het werkt op de werkvloer, maar zeker ook thuis! 

< Alle thema's