TSG Group: Internationaliseren is te gek

Onderdeel van de nieuwe strategie van TSG Group is het verder integreren van de bedrijfsonderdelen voor webapplicaties (TSG Finetic) en die voor ontwerp en bouw van specialistische machines en producten (TSG InnoteQ en TSG Essempio). ‘Deze strategie komt voort uit onze nieuwe missie en visie’, legt algemeen directeur Johan van Lieshout uit. High tech maakbedrijven en OEM-ers gaan hiervan profiteren.


Uitgave: Maart - April 2022
Thema’s: Maakindustrie Made in Brabant Machines

‘De vraag naar digitaal aangestuurde en uit te lezen machines en producten stijgt enorm. Wij hebben als een van de weinigen beide disciplines in huis: we ontwerpen en assembleren specialistische machines voor onder andere high tech maakbedrijven, chemische bedrijven, OEM-ers, overheden en de zorg én we bouwen webapplicaties.’ Ook in de zorg wordt de combinatie van mechaniek en software steeds belangrijker. ‘Dat is ook zo bij de overheid die alleen met gecertifi ceerde partijen werkt. We bouwen bijvoorbeeld WMO-portalen voor gemeentes.’

Engels aan de wand

Een nieuwe missie en visie hebben impact op een bedrijf. ‘Daarom hebben we er de tijd voor genomen.’ Vijf maanden duurde het proces dat hij en zijn medewerkersteam doorliepen onder begeleiding van Eva Thus van NEWID Consulting. Dit resulteerde ook in nieuwe kernwaarden zoals ‘innovatief’ en ‘betrouwbaar’ die hier in het Nederlands en straks in het Engels aan de wand hangen. ‘We werken al internationaal, maar hebben nog geen niet-Nederlands personeel. Dat gaat veranderen.’ En dat vindt hij te gek. ‘Het is een verrijking om een andere cultuur te leren kennen, om van elkaar te leren.’

Brightlands Campus

Johan ziet zijn mensen als zijn belangrijkste goed. ‘Daarom hebben we ook een vestiging, ofwel een tweede clubhuis, op de Brightlands Campus in Geleen waarvoor we een mooie aanvulling zijn. Als een organisatie bijvoorbeeld een nieuw soort materiaal ontwikkelt met een toepassing dan kunnen wij de machine ontwikkelen om die te produceren.’ Maikel Mesak is vestigingsmanager in Geleen. ‘Ik ben in september met één collega begonnen, nu zijn we al met negen. Limburgers reizen graag naar Brabant, maar dichterbij huis werken vindt iedereen natuurlijk prettig. Dat kan dus in Geleen.’ Wat maakt TSG dan zo uniek? ‘We ontwikkelen en produceren speciale machines en producten in nauwe samenwerking met innovatieve opdrachtgevers. We kwantifi ceren de klantvraag, brainstormen over automatiseringsoplossingen of het volledig innoveren van een (productie)proces. Uiteindelijk kunnen we het hele traject uitvoeren van specifi catie tot ontwerp, prototyping, testen en oplevering.’ Over een aantal maanden verhuist TSG Geleen naar een ander pand op dezelfde campus. ‘Dat krijgt dezelfde huiselijke sfeer als Eindhoven en biedt ruimte voor verdere groei.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's