Column Jaap Broekman: #metoo

Weet u nog, in de goede oude tijd: iedereen had RSI. Nu hoor je daar niemand meer over. Niet alleen mode kan in de mode zijn. Ook allerlei maatschappelijke fenomenen als messentrekkerij, actieve herinneringen of whiplash kunnen dat zijn. Ineens heeft dan iedereen ermee te maken. Hoe moet je dat noemen? Inspiratie?


Uitgave: Mrt-Apr 2023
Thema’s: Politiek PR Personeel & Organisatie

Juridisch interessante discussie

Zo zijn we dezer dagen met z’n allen de grenzen van ons gedrag aan het ontdekken. Wat mag, wat kan. We hebben er zelfs een handzame term voor: #metoo. Voordat ik fakkeldragers of mensen met een getroebleerde relatie tot ironie op m’n pad vind: ik ben tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, maar de discussie erover levert wel bijzondere jurisprudentie op.

Verwijtbaar gedrag?

Even heel kort door de bocht. Een store manager van de Primark in Amsterdam stuurt op enig moment n.a.v. een statuswijziging op Whatsapp van een vrouwelijke departement manager het volgende berichtje: ♥♥♥♥. Twee jaar later is er sprake van een reorganisatie, waarin de store manager een leidende rol speelt en worden er diverse klachten over mogelijke grensoverschrijding tegen de store manager ingediend. Ook de departement manager klaagt over de ♥♥♥♥. Onderzoek wijst uit dat er bij veel van die meldingen geen sprake is van grensoverschrijdend of anderszins verwijtbaar gedrag. Wel bleek dat werknemers wier baan op de tocht stond hadden samengespannen om de store manager te lozen met mogelijk valse klachten. #metoo als grensoverschrijdende klacht, als wapen.

Klein bier en een oude koe

De kantonrechter (Primark wil toch een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van de store manager) onderzoekt de klachten, waaronder die van de ♥♥♥♥ wel. De kantonrechter vindt het appje in het licht van de overige whatsapp-correspondentie, die collegiaal en vriendelijk van toon is, klein bier en een oude koe. Van een seksuele of fl irterige toonzetting blijkt in de overige correspondentie niets. Het ware wel handiger geweest als de store manager zich had onthouden van de ♥♥♥♥, zo vindt de kantonrechter. Veel bedrijven reageren overspannen op elke #metoo melding, zo blijkt uit onderzoek. Ook dat is mode. Niet reageren is het slechtste advies, maar overtrokken reageren is niet veel beter. Het is zaak in gedragsregels zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven waar de grenzen in je organisatie liggen. Het is ook zaak een protocol te bedenken voor omgang met klachten over gedrag dat die grenzen overschrijdt, zodat je rustig de stappen kan afl open en niets en niemand vergeet.

O, ja. Primark moet de store manager weer toelaten tot het werk op straffe van het verbeuren van een dwangsom. De store manager blijft ook in de mode.

< Alle thema's