Van der Putten Installaties: Schakel tussen heden en verleden

Erik van der Putten keek eerst even verbaasd toen zijn bedrijf Van der Putten Installaties in 2010 in beeld was om de installatietechniek voor de complete De Gruyter Fabriek in ’s-Hertogenbosch te verzorgen. Het Bossche bedrijf kreeg een deel van de Europese aanbesteding gegund en vormt de letterlijke en figuurlijke schakel tussen diverse betrokken leveranciers, huurders en opdrachtgever BIM.


Uitgave: Nov-Dec 2011
Thema’s: Gebouwen Installatiebedrijf

Dertien jaar geleden kwam Erik van der Putten al in het gebouw dat weer als De Gruyter Fabriek bekendstaat. Spoedig na de start van zijn installatiebedrijf in 1997 ontstonden de eerste contacten met de Bossche Investerings Maatschappij (BIM), eigenaar van het monumentale bedrijvenpand, die uitmondden in een hechte samenwerking. 'Het project kenmerkt zich door veel denkwerk en in een vroege fase al overleg met alle betrokken partijen. De bestaande toegangscontrole moest blijven draaien bij de implementatie van het nieuwe systeem', aldus Erik van der Putten. Van der Putten Installaties realiseert de vloeiende overgang van oud naar nieuw met complete oplossingen voor beveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, brandbeveiliging, elektra, telecomsystemen en netwerken. Het bedrijf was al in de voorbereiding van de werkzaamheden voor De Gruyter Fabriek onder meer betrokken bij het beveiligingsaspect. Alle deuren van het gebouw zijn elektronisch afgeschermd. Toegangsautorisatie geschiedt vanuit de huurders via de meer dan tien intercomposten waarbij met touchscreens de gespreksverbinding met de huurder wordt gerealiseerd; de ondernemers zelf beschikken over toegangspassen. Het gebouw herbergt in totaal bijna negentig camera’s die voor het toezicht binnen en rondom het kolossale pand zorg dragen. De camera’s maken gerichte opnamen waarbij de beelden via het internet direct kunnen worden bekeken. 

Samenwerking
Van der Putten Installaties werkt met vijf gekwalificeerde monteurs in de regio 
’s-Hertogenbosch en is ook landelijk actief voor zowel bedrijven als particulieren waaronder SBS6, gemeente ’s-Hertogenbosch en Stadion De Vliert (BIM). Met het oog op de realisatie van het project De Gruyter Fabriek is goede samenwerking tussen diverse betrokken partijen onontbeerlijk. 'Samenwerking met bijvoorbeeld Maréchal Electro, EAL, Breijer Groep, de vele hurende ondernemers in het pand en de opdrachtgever BIM. De lijnen met de diverse partijen zijn kort. Wij krijgen de kabeltekeningen te zien zodat wij waar mogelijk door de goten weer een gedeelte van de brandbeveiliging kunnen aanleggen. Met de projectleiders en programmeurs is vrijwel dagelijks contact over de stand van zaken. De wisselwerking met de andere bedrijven is prima met de typisch Brabantse werkmentaliteit: open en eerlijk zijn tegen elkaar en handjes uit de mouwen.'

< Alle thema's