Claassen, Moolenbeek & Partners: Dromen waarmaken

Claassen, Moolenbeek & Partners helpt ondernemers hun dromen waar te maken. Met een bancair of ondernemersverleden weten de CM&P-partners hoe belangrijk een goed businessplan is voor liquiditeitsverstrekking. Zelf ondernemer zijnde, weten ze ook hoe belangrijk bedrijfswaardering is bij groei, overname of verkoop.


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Bedrijfsprocessen Banken Ondernemen Financieel advies Financieringsplan

In het verleden zat een aantal partners van CM&P vaak aan tafel als bankier of hadden ze zelf de rol van ondernemer/bestuurder. De ervaring leert dat veel ondernemers schitterende ideeën hebben maar het lastig vinden om ze te verwoorden in een compleet plan. Gevolg: de ondernemer krijgt nul op het financieel rekest. Exit dromen. Exit de ambitie om te groeien of te investeren. Zonder een goed onderbouwd financieringsplan is het immers erg moeilijk om de nodige liquiditeit te verkrijgen en financiers te vinden. Het maakt niet uit of het daarbij om traditionele dan wel de meer eigentijdse vormen van kredietverstrekking gaat zoals bijvoorbeeld crowdfunding.

Naast ondernemers
‘En dat is precies waar wij ondernemers bij kunnen helpen. We staan naast en niet tegenover hen’, stelt Maarten Bisschop, partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners. ‘Samen met de ondernemer bekijken we de financieel-economische haalbaarheid van zijn plan. Samen beoordelen we de strategische keuzes die hij maakt. We helpen hem de juiste weg te nemen en maken zijn financieringsplan beoordelingsrijp. Althans, als we zelf overtuigd zijn dat het plan haalbaar is. Vanuit ons bancair en bedrijfskundig verleden weten we bovendien hoe cruciaal de juiste timing is. We weten hoe het proces werkt. Met ons netwerk van kennis, ervaring, relaties en financiers stellen we ondernemers in staat te doen wat ze willen doen en dat is succesvol ondernemen.’ Claassen, Moolenbeek & Partners heeft bijna honderd partners
die werken vanuit 30 kantoren verspreid over heel Nederland. De partners verlenen hun diensten op het gebied van financieringsplannen, ondernemingsplanning, bedrijfsovernames en -waarderingen, managementsupport en interim management.

De waarde van het bedrijf
‘Bancair en bedrijfskundig advies houdt ook in dat we ondernemers begeleiden bij de aan- of verkoop van een bedrijf’, vult collega-partner Erik de Moor aan. ‘Of u nu wilt groeien, kopen of juist wilt verkopen, de waarde van een bedrijf is bepalend voor de verder te nemen stappen. Dat geldt zowel voor de ondernemer die bijvoorbeeld met pensioen wil en zijn bedrijf wil verkopen, als voor een investeerder die een bedrijf wil overnemen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en doen dat volgens een eigen ontwikkelde methodiek. Onze kracht is dat we op het juiste moment onderhandelingsgesprekken voeren met de juiste kandidaten’, aldus Erik.

< Alle thema's