Gemeente Heusden: Ruimte voor ondernemerschap

De gemeente Heusden geeft ruimte aan de dromen van inwoners, bedrijven en verenigingen. Haar slogan is dan ook: Dromen. Doen. Heusden. ‘Wij willen als gemeente mensen stimuleren in plaats van afremmen. Inwoners en ondernemers die een droom hebben en initiatief tonen, kunnen op onze steun rekenen’, aldus wethouder Hanne van Aart, die onder meer Economische Zaken en Financiën in haar portefeuille heeft.


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Overheid Bedrijvenpark Bedrijfshuisvesting Ondernemen

Zo min mogelijk regels, dat is het streven van de gemeente Heusden. ‘Dit werpt alleen maar barrières op’, vindt Hanne. Als wethouder denkt ze liever in mogelijkheden. ‘We creëerden bijvoorbeeld ruimte voor de komst van bakkerijmachinefabrikant Benier door het bestemmingsplan aan te passen. Deze onderneming groeide in ’s-Hertogenbosch uit zijn jasje. Wij konden wel verschillende geschikte kavels bieden.’ De komst van de fabriek en diens 180 medewerkers betekent een mooie impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Hanne benadrukt dat bij elke beslissing ieders belang - dus ook van omwonenden - eerst goed wordt afgewogen. ‘We verkopen liever geen nee, maar de droom van de één mag nooit de nachtmerrie van de ander worden. We houden rekening met de leefbaarheid.’

Initiatief
Met zo’n 2.000 bedrijven biedt de gemeente Heusden een grote diversiteit: van hoogwaardige bedrijvigheid op bedrijventerrein Het Hoog tot zwaardere industrie op Metal
Valley, dat wordt ontwikkeld tot een high tech kenniscentrum voor metaal gerelateerde bedrijven. Het zoeken naar een geschikt bedrijfskavel dat past bij de ambities van de ondernemer is volgens Hanne doorgaans geen gemakkelijke opgave. ‘Daarom hebben wij het initiatief van de MogelijkMakers in het leven geroepen. Er zijn drie adviseurs aangesteld om mensen te helpen bij het creëren van kansen en te begeleiden bij
bouw- en koopmogelijkheden. Ook kan men voor informatie terecht op de website: www.bedrijfskavelsheusden.nl.’ Daarnaast heeft de gemeente een erfpachtregeling ingesteld. ‘Het is voor inwoners en ondernemers soms lastig om financiering voor een hypotheek rond te krijgen. Met deze regeling proberen we hun droom alsnog te realiseren.’

Veranderde rol
Naast faciliteren wil de gemeente Heusden ook ondernemers verbinden. ‘We zijn betrokken bij het Heusdens Bedrijvenplatform, Parkmanagement, Glasnet Heusden en themabijeenkomsten over onderwijs, techniek en Agrifood.’ Met de verschillende initiatieven speelt de gemeente Heusden in op de veraderde rol van de overheid. ‘Ondernemers worden niet langer in de watten gelegd en komen steeds vaker zelf met initiatieven. Wij kunnen ondersteunen, verbinden en meedenken, maar het zijn uiteindelijk de mensen zelf die de mouwen moeten opstropen.’ 

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Joris Buijs

< Alle thema's