Column Steven Faber: Beleggen voor de fiscus


Uitgave: Nov-Dec 2016
Thema’s: Belastingadvies

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de rente extreem laag is en waarschijnlijk nog lager zal worden. Langzamerhand raken we gewend aan een spaarrente ruim onder 1%. Het lijkt er echter op dat de fiscus deze ontwikkeling nog niet helemaal in de gaten heeft. De plannen van het kabinet voor 2017 voor de belasting in box 3 gaan er voor grotere vermogens juist vanuit dat een hoger rendement wordt gehaald. Tegelijkertijd worden mogelijkheden om buiten box 3 te beleggen, zoals de VBI, onaantrekkelijker gemaakt.

De fiscus hanteert als uitgangspunt dat men met een vermogen hoger dan € 100.000 best een rendement van 4,7% per jaar kan behalen, en met meer dan € 1 miljoen zelfs 5,5%. Op dit fi ctieve rendement is een belasting van 30% van toepassing. U betaalt in box 3 dan effectief 1,41% of zelfs 1,65% belasting, ongeacht het werkelijke rendement van uw portefeuille. Momenteel is dat nog 1,2%.

Wat moet een belegger met deze belastingplannen? Als het geld op een spaarrekening blijft staan weet u bijna zeker dat u in zult teren op uw vermogen. Maar ook veel obligaties hebben momenteel een rendement dat lager ligt dan de beoogde belastingheffing. Een voor de hand liggend, maar risicovol gevolg kan zijn dat beleggers obligaties met een hogere rente gaan opzoeken. Dit lijkt een mooie oplossing, maar aan een hogere rente is onvermijdelijk een hoger risico verbonden.

Een andere mogelijkheid is om meer in aandelen te beleggen. Op langere termijn geven aandelen een hoger rendement dan obligaties. Ook dit brengt echter een hoger risico met zich mee, want de koersen van aandelen zijn nu eenmaal beweeglijker dan die van obligaties. Een goede afweging maken tussen risico en rendement is in deze tijden belangrijker dan ooit. Voordat u start met beleggen, zal een vermogensbeheerder uitgebreid met u ingaan op de keuze van het risicoprofiel. Netto een goed rendement halen is belangrijk, maar een goede nachtrust is uiteindelijk nog belangrijker.

Gelukkig is er nog een troost voor de belegger. Als de rente laag blijft, zal waarschijnlijk ook de inflatie langere tijd laag zijn. En infl atie is een onderschat risico voor uw vermogen. Want belasting betalen is erg zichtbaar, maar een hoge inflatie knaagt ongemerkt gestaag aan de koopkracht van uw vermogen. Laat deze gedachte u verlichten als u volgend jaar knarsetandend het belastingbiljet invult.

< Alle thema's