Oyens & Van Eeghen: Laagdrempeliger dan je denkt

Aan de voet van de Sint-Janskathedraal ligt het pand van Oyens & Van Eeghen. Een gekend adres voor discretionair vermogensbeheer. ‘Het is een misvatting dat alleen miljonairs hier kunnen aankloppen. We zijn laagdrempeliger dan wordt gedacht.’


Uitgave: Nov-Dec 2019
Thema’s: Vermogensbeheer Banken Financieel advies

‘Elkaar kennen. Persoonlijke benadering. Financiële kennis in de breedste zin. Deze drie pijlers zorgen ervoor dat klanten het beheer van hun vermogen in het volste vertrouwen aan ons overdragen’, zegt Jacques Brouwers. Samen met Rob van Deursen en Richard Pastoor is hij medewerker van het eerste uur. Bas Coerts maakt sinds een aantal jaren het klaverblad compleet.

Goed alternatief
‘Bij grootbanken hebben klanten soms om de twee jaar met iemand anders te maken. Telkens opnieuw wordt hun doopceel gelicht. Bij ons zien klanten jaar na jaar dezelfde vertrouwde gezichten. Daardoor kunnen we een warme, persoonlijke relatie met elkaar opbouwen. Maar voor je stappen kunt zetten tot vermogensbeheer op lange termijn, moet je een goed beeld van de klant hebben. Wie is de klant? Wat is zijn financiële situatie? Wat wil hij met zijn vermogen? Tegenwoordig krijgen we door de dalende rente geregeld de vraag naar een goed alternatief voor de spaarrekening. Dat is een totaal ander uitgangspunt dan wanneer vermogensgroei vooropstaat. We beloven overigens nooit gouden bergen, maar dragen al jaren zorg voor een fatsoenlijk rendement.’

Fiscaal
‘Uniek is dat wij als vermogensbeheerder ook klanten kunnen ondersteunen op fiscaal vlak. Onze rol is begeleidend, niet adviserend. We geven geen fiscaal advies, maar kunnen onze klanten wel wijzen op bepaalde fiscale zaken. Die worden vervolgens door hun accountant of fiscalist uitgewerkt. Desgewenst kan de klant ons ook vragen om hem bij te staan bij de notaris of fiscalist.’

Meerwaarde
‘We hechten niet alleen belang aan lokale aanwezigheid, maar willen ook lokaal betrokken zijn. Betrokkenheid bij de klant is onlosmakelijk verbonden met wat we doen. Betrokkenheid bij stad en regio uit zich vooral op cultureel en maatschappelijk vlak. Zo zijn we al een paar jaar hoofdsponsor van de opera op de Parade. We willen graag op elk vlak van meerwaarde zijn’, besluit Bas.

Sinds 2005 houdt Oyens & Van Eeghen kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Vijf jaar geleden verhuisde het naar de huidige plek aan de Parade. Een belangrijke mijlpaal was de overname door het gerenommeerde (Belgische) Delen Private Bank (2015). Dit jaar kwamen er naast Amsterdam en ’s-Hertogenbosch twee kantoren bij: Heerenveen en Valkenburg. In september is het Amsterdamse Nobel Vermogensbeheer geïntegreerd.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's