Gain Automation Technology: Er valt nog zoveel te winnen

‘Gedurende mijn ondernemerschap heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de focus op de lange termijn te hebben. Winst is geen doel op zich, maar het resultaat van een gezamenlijke inspanning die gericht is op een gemeenschappelijk doel met de klant. Dat betekent ook dat je moet meedenken en meeveren in moeilijkere tijden.’


Uitgave: Nov-Dec 2020
Thema’s: Maakindustrie Made in Brabant Software

De vraagstukken in de markt voor industriële automatisering worden steeds complexer: kortere doorlooptijden, hapklare oplossingen en veel support. ‘Dat vraagt om intelligentie aan aanbiederszijde’, zegt Arnold de Goederen van Gain Automation Technology vestiging Zuidoost. ‘Het aantal specialismen nodig voor een project neemt toe, terwijl besturingskennis vaak minder aanwezig is aan de klantzijde.’ Als specialist in industriële automatisering wil Gain de maak- en productindustrie ondersteunen met innovatieve hard- en software engineering. ‘Het is onze missie om deze branches in Nederland te behouden en te laten groeien. Voorheen waren de maak- en productindustrie goed voor zo’n 25 procent van het Bruto Nationaal Product; dat is vanwege de uitbestedingen richting lageloonlanden geslonken tot 10 procent. Dat kan en moet anders.’

Versterkingsfactor
Gain helpt de productie- en projectresultaten van haar opdrachtgevers te verbeteren door uitgekiende oplossingen en diensten te leveren op het gebied van technische en industriële automatisering. Arnold legt uit: ‘De bedrijfsnaam Gain staat voor de versterkingsfactor in de regelkring. En natuurlijk ook voor financiële winst, maar nog belangrijker is de winst die er met onze oplossingen in de productie- en projectresultaten van onze klanten wordt behaald. Hiermee willen we bijdragen aan de fundamenten van de toekomst: robuustere ketens, flexibelere fabrieken en een slimmere manier van werken.’

Regionale kracht
Er wordt door Gain een combinatie van flexibele engineering, consultancy en ondersteuning van klanten en projecten geboden, dat geborgd wordt door een vaste kern. ‘We zijn een coöperatief van bedrijven met locaties in Best, Amersfoort, Gorinchem en Drachten. Het management, allen met een industriële automatisering achtergrond, is als partner bij de vestigingen betrokken. Hier wordt op dezelfde werkwijze gewerkt, alleen dan binnen de eigen regio. We geloven namelijk sterk in de regionale kracht van en een nauwe betrokkenheid bij onze medewerkers en klanten.’ Omdat Gain toegang krijgt tot belangrijke en bedrijfsgevoelige data, speelt vertrouwen een grote rol. ‘Zo’n relatie bouw je niet zomaar op; dat kost de nodige tijd en inspanning. Maar eenmaal binnen bij een klant, dan is de relatie vaak ook duurzaam.’ Ook zijn ketenpartners en leveranciers zoekt Arnold het liefst in de directe omgeving: ‘De zwakste schakel bepaalt wanneer en met welke kwaliteit jouw product of dienst op de markt komt. Daarom willen we onafhankelijk zijn van het buitenland en samenwerken met betrouwbare en regionale spelers.’

Leermomenten
Groei in omvang ambieert Arnold niet voor zijn bedrijf. ‘Voorheen heb ik gewerkt voor grote internationale bedrijven, maar ik voel me prettiger in een platte, kleinere organisatie met korte lijnen. Daarom wil ik Gain vooral laten groeien in kwaliteit en met ons team vooral veel mooie en uitdagende projecten uitvoeren.’ De ruime kennis en ervaring die Arnold bij verschillende corporates heeft opgedaan, zorgden ervoor dat hij zo’n tien jaar geleden klaar was voor het ondernemerschap. ‘Sommige mensen zijn direct na hun studie klaar om een bedrijf te starten; ik had echter de nodige ervaring en leermomenten nodig om uit te kunnen groeien tot ondernemer. Dat zie ik vooral als voordeel: ik ben een betrokken manager met veel ervaring op de werkvloer. Als geen ander weet ik hoe het is om tot diep in de nacht aan de inbedrijfstelling van een machine te werken. Hierdoor sta ik dicht bij onze mensen.’

Selectief
Zijn medewerkers noemt Arnold het goud van zijn bedrijf; Gain is dan ook zeer selectief aan de poort. ‘Iedereen mag zich programmeur noemen; maar hoe maak je nu echt goede PLC-software? Al onze 110+ medewerkers en ook geselecteerde freelancers krijgen dezelfde uitgebreide screening, waarbij engineers elkaar selecteren en toetsen op hun kennis. Zo blijft de kwaliteit binnen onze organisatie gewaarborgd.’ Alle medewerkers volgen bovendien een training gestructureerd programmeren. ‘We willen allen dezelfde werkwijze hanteren en programmeertaal spreken, zodat onze oplossingen ook uitgerold kunnen worden in binnen- en buitenland.’ De programmeertraining wordt tevens extern aangeboden. ‘Inmiddels hebben we onder meer medewerkers van ASML mogen opleiden; dat zie ik als een groot compliment. ’

Onkruid wieden
Naast diverse mkb-bedrijven en grote bedrijven als Shell, Nuon en Vanderlande werkt Gain ook graag samen met startups. Als voorbeeld haalt hij Odd.bot aan, een startup die nauw samenwerkt met de TU Delft, Wageningen Universiteit en Research. Het jonge bedrijf bedacht een robot die onkruid wiedt. ‘De Europese regelgeving laat steeds minder onkruidbestrijdingsmiddelen toe. En biologische boeren die handmatig wieden, komen handen te kort. Zo ontstond er het idee voor ‘weed whacker’, legt Arnold uit. Gain heeft de software voor het project geengineerd. ‘Het bijdragen aan innovatieve, duurzame en kostenbesparende oplossingen geeft ons een kick.’ Arnold pleit ervoor dat ondernemers - ook in coronatijd – blijven investeren in kennis en productinnovatie. ‘Zorg ervoor dat je voorop blijft lopen, kwaliteit blijft leveren en dat je iets unieks te bieden hebt dat niet zo eenvoudig te kopiëren is. Want op kostprijs ga je de strijd niet winnen; alleen door je te onderscheiden behoud je de voorsprong!’ 

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's