Column Jaap Broekman: ZZP Hoezee\Weg ermee

Voor politiek filosofen en economisch analisten zijn het fantastische tijden. De staats- en economische ordening in West-Europese landen wordt van alle kanten aangevallen, opgeschud en veranderd. Niet alleen zie je overal nationalistische en conservatieve krachten de teugels nemen (brrr….), er woedt ook een stille oorlog tussen (voorstanders van) de verzorgingsstaat en (voorstanders van) de liberale participatiesamenleving. Die oorlog zie je o.a. in Nederland bijvoorbeeld terug in de discussie over de platformeconomie. U weet wel, Uber en Deliveroo en zo.


Uitgave: Nov-Dec 2023
Thema’s: Politiek Personeel & Organisatie ZZP

Juridische ruimte
Volgens velen staat de platformeconomie nog in de kinderschoenen maar heeft deze nieuwe vorm van werken de potentie om de arbeidsmarkt snel te veranderen. De daadwerkelijke impact hangt af, zo meldt de ING in een recent marktonderzoek, van technologie, juridische ruimte en financiële prikkels. En op die juridische ruimte heb ik zicht.

 

ZZP’ers of gewoon onderbetaalde werknemers?
Deliveroo, Uber etc. stellen dat degenen die voor hen werken vrijelijk kiezen voor een bestaan als ondernemer. Ze willen uit overtuiging ZZP’er zijn. Geen baas en werken wanneer en zoveel als je wilt. De Nederlandse rechter is op aangeven van met name de FNV kritisch en vindt vooralsnog dat er feitelijk geen sprake is van ondernemerschap, maar van onderbetaalde werknemers die de bescherming van de wet onthouden wordt. Deliveroo werd het al te heet onder de voeten en heeft in Nederland de aftocht geblazen.

 

De tentakels van het juridische net omsluiten zich
Ook de Nederlandse wetgever wil grip krijgen op de platformdiensten en gaat ons op korte termijn een wetsvoorstel voorleggen om meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de platformwerkers te krijgen. In dat wetsvoorstel spelen vragen een rol als: in hoeverre ben je vrij om te kiezen, te doen en laten wat je wil of word je aangestuurd door de platformdienst? Doe je als zzp’er ook werk wat anderen in de organisatie als (beter betaalde en beschermde) werknemers doen? En: wat is het loon per uur dat je verdient? Kun je daar als ZZP’er van rondkomen of krijg je feitelijk minder dan het minimumloon?

 

Het nieuwe wetsvoorstel
Binnenkort start er een internetconsultatie waarbij iedereen op het wetsvoorstel kan reageren en dus zijn verlangen naar de sociale verzorgingsstaat of zijn zucht naar de participatiesamenleving kan laten gelden. Zoals ik op LinkedIn al schreef: pak op die muis en vier de directe democratie!

< Alle thema's