Staalbankiers: Een bank voor en door ondernemers

Machiel Staal wilde dat bij alles wat zijn bank deed, het cliëntbelang centraal zou staan. Vijfennegentig jaar later is dit uitgangspunt nog steeds kenmerkend voor de dienstverlening van Staalbankiers.


Uitgave: Sept-Okt 2011
Thema’s: Beleggingsadvies Banken Vermogensbeheer

‘Een bank in de luwte’ noemt Ad Huisman, regiodirecteur Zuid, zijn bank. Waar de afgelopen jaren heel wat banken in het oog van de bancaire storm zaten, werd Staalbankiers immers nauwelijks genoemd in de media. Daar was ook weinig reden voor. Verstandige keuzes en een uitstekend geregisseerde balans hebben van Staalbankiers een solide, solvabele bank gemaakt waar het vermogen van cliënten veilig beheerd wordt. En daarin bracht de crisis geen verandering.

Adviseren en plannen
'Goede private banking is veel breder dan louter adviesverlening en vermogensbeheer', stelt Ad Huisman. 'Doorgaans wordt pas na aantal gesprekken duidelijk wat er met het vermogen van een cliënt moet gebeuren. In eerste instantie gaat het erom de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Daarna bekijken we samen (de cliënt en de bankier) wat zijn verwachtingen en wensen zijn met betrekking tot het vermogen. Dit heeft immers zijn weerslag op de gekozen beleggingsvorm. Wil hij bijvoorbeeld zijn vermogen intact laten? Moet het overgedragen worden aan de volgende generatie? Is hij bereid zijn levensstijl aan te passen? Wat wil hij op korte termijn? Wat over tien jaar? Pas als het antwoord op deze en andere vragen helder is, kan de bankier hem advies geven over hoe zijn vermogen het beste beheerd kan worden. In overleg besluiten we vervolgens wat de beste oplossing op korte en (middel)lange termijn is. Daarbij is het van essentieel belang dat de cliënt vooraf duidelijk weet welke risico’s er verbonden zijn aan de door hem gekozen vorm van belegging. Hoe groter het rendement, hoe hoger immers het risico.'

Profileren
'Wat ons onderscheidt van andere banken? Onder meer de breedte van het pakket dat wij aanbieden', antwoordt Ad. 'Door het vermogen van de cliënt zo breed mogelijk te verdelen, zorgen we dat het risico goed te managen is. Daarnaast heeft elke bankier binnen Staalbankiers relatief weinig cliënten in zijn portefeuille, met als resultaat dat wij onze cliënten alle aandacht kunnen geven. Om maar een voorbeeld te noemen: ik heb een cliënt die ik al negentien jaar begeleid. Ik heb veelvuldig contact met hem, al was het maar om te informeren hoe een bepaald zakelijk contact is verlopen. Als ik voor mezelf spreek denk ik dat ik mijn cliënten ook kan laten profiteren van het grote netwerk en de ervaring die ik al die jaren heb opgebouwd. (Ad Huisman heeft voor diverse banken in zowel binnenals buitenland gewerkt - red.) Al deze factoren maken onze bank net iets anders dan andere banken.'

pag 29 Staalbankiers
Integriteit

'Als private banker ga je mettertijd deel uitmaken van iemands (financiële) leven. Integriteit is daarbij een conditio sine qua non. Daarmee doel ik niet alleen op de persoonlijke integriteit van de bankier; ook als bank moet je integriteit zien uit te  dragen. Het betekent dat je als bankier altijd eerlijk moet zijn tegenover je cliënt, ook als je een minder prettige boodschap moet overbrengen. Stel dat het vermogen van de cliënt is geslonken, dan moet je hem dat wel open en eerlijk kunnen vertellen. Als je een goede communicatie met je cliënt voert en hem vooraf duidelijk hebt gemaakt wat de risico’s van zijn belegging inhouden, zal hij dit echter accepteren. Een integere bank moet op haar beurt zorgen voor integere, transparante producten. Sommige banken beleggen enkel in eigen ‘huis’ producten ook al zijn het niet altijd de best performing products. Staalbankiers heeft geen eigen beursgenoteerde beleggingsproducten en dus gaan wij altijd op zoek naar de best performing en best brains in business.'

Niet de grootste
'Het mooie aan Staalbankiers is dat het een kleine bank is waar iedereen iedereen kent. De platte organisatie maakt het bovendien mogelijk snel te handelen en snel beslissingen te nemen, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving. Onze cliënten zijn blijkbaar tevreden over de manier waarop wij met hen en hun vermogen omgaan, want bij het laatste cliënttevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks afgenomen) scoorden wij net geen acht. Ook het feit dat nieuwe cliënten vaak op aanraden van bestaande cliënten bij ons langskomen, is denk ik veelzeggend. Staalbankiers heeft al vijfennegentig jaar bestaansrecht; je kunt dus wel stellen dat het een huis van vertrouwen is. Wij zijn misschien niet de grootste bank, maar we hebben wel alle ingrediënten om de beste te zijn. Ons enige doel is het vermogen van de cliënt met het beste rendement en zo min mogelijk risico, te beleggen en daarvoor hebben wij de juiste diensten', besluit Ad Huisman.

< Alle thema's