Snijders Advocaten: A min of B plus

Danny Snijders zorgde voor een cultuurverandering in de klassieke advocatuur. Het liefst voorkomt hij problemen. Als die zich niettemin toch aandienen, zweert hij bij creativiteit en een oplossingsgerichte aanpak, eerder dan een louter juridisch denken.


Uitgave: Sept-Okt 2012
Thema’s: Advocatuur Juridisch advies Recht

Pas afgestudeerd wist de jonge Snijders al dat hij niet paste in het traditionele beeld van de eindeloos procederende advocaat, orerend in een voor de cliënt onbegrijpelijke taal. Gelukkig wilde Danny ook niet beantwoorden aan dit profiel. Integendeel, hij gelooft in de kracht van een heldere taal ("een cliënt zit niet op een scriptie te wachten"), in snelheid, creatieve oplossingen en kostenbesparing voor zijn cliënten. Deze visie bezorgde hem naast een grote clientèle, ook een gedreven team van ruim 15 medewerkers dat denkt en doet vanuit dezelfde zienswijze. Vanuit Tilburg en sinds kort ook vanuit het karakteristieke kasteeltje Van Valk in 's-Hertogenbosch, helpt Snijders Advocaten ondernemers en  bedrijven bij het oplossen én het voorkomen van problemen.

Denken in oplossingen
"Het afscheid van mijn vroegere compagnon heeft grotendeels te maken met een  verschillende visie op het beroep", antwoordt Danny rustig. "Hij was meer van het wetenschappelijk denken, terwijl ik vooral praktisch ingesteld ben. Daarnaast wilde hij graag nog andere wegen bewandelen, waar ik geloofde in verder focussen op wat ons onderscheidt. Dus zijn we onze eigen weg gegaan. Gelukkig kozen alle medewerkers voor mijn kantoor en aanpak, zodat we op volle kracht en bezetting door konden. Alle ervaring en teamprocessen hebben we dus in huis gehouden. Ik wil geen advocaat zijn die zich boven alle partijen stelt en vanuit een zuiver juridische insteek vertrekt. In mijn visie past geen standaardoplossing. Elk probleem vereist een eigen aanpak. Juist dit denken in meerdere oplossingen maakt ons kantoor uniek. Dat wil niet zeggen dat ik tegen intensief procederen ben - in zaken van een groter belang of in principekwesties is het vaak de aangewezen aanpak - maar uit ervaring weet ik dat onze cliënten het liever anders zien. Met name ondernemers willen het liefst dat een probleem zo snel, effectief en goedkoop mogelijk wordt opgelost. Daarom wil ik naast ondernemers staan en denken zoals zij doen. Met andere woorden: denken in oplossingen en niet in problemen."

Creatief beroep
"Het is nooit zwart-wit; nooit A of B, maar bijna altijd A min of B plus, om maar iets te zeggen. Elke zaak brengt iets nieuws. Dus zoeken wij bij elke zaak de passende oplossing. Soms is dat de zachte aanpak. Dan bellen wij bijvoorbeeld naar de advocaat van de tegenpartij om direct spijkers met koppen te slaan. De praktijk leert dat die aanpak vaak werkt. Een andere keer kiezen we echter bewust voor de botte bijl, het harde beslag of faillissementsaanvraag. Dat doen we als we denken dat een snelle oplossing er eerder komt door kracht te tonen ten opzichte van de tegenpartij, dan door met elkaar in gesprek te gaan. In dat geval trekken we weloverwogen de kaart van het intensief escaleren; meer dan eens volgt dan vrij snel een de-escalatie omdat de tegenpartij bakzeil haalt. De onvoorspelbaarheid van onze aanpak zorgt vaak voor een verrassingseffect. Het brengt de tegenpartij in verwarring want zij wordt gedwongen af te stappen van haar geplande aanpak. Strategie is dus alles. Je kunt alle kennis in huis hebben maar wat telt is het verhaal en het instrument dat je hanteert. Het zoeken naar de juiste strategie (aanpak) maakt dit beroep creatief."

pag 7 Snijders
Twitter als instrument

Ook de sociale media maken deel uit van Snijders' aanpak. "Een tweet kan soms meer effect hebben dan eender welk juridisch schrijven. Stel dat een ondernemer al twee dagen verstoken is van een telefoon- en internetverbinding. Geen telefoon (internet) betekent echter ook 'omzetverlies'. Stel dat wij een tweet de wereld  insturen met een klacht over het gebrek aan daadkracht van de provider. Hoogstwaarschijnlijk zal onze tweet snel worden opgepikt door andere gedupeerden. Voor je het weet ontstaat er een geanimeerde tweet- retweetcommunicatie. Dat zal ook de internetprovider niet ontgaan (in de meeste grote bedrijven volgen bepaalde medewerkers immers op wat er op de sociale media over het bedrijf wordt gezegd). Ik ben er zeker van dat de storing bij onze gedupeerde cliënt binnen de kortste keren verholpen zal zijn…" niet te groot  worden "Waar ik binnen vijf jaar met dit kantoor wil staan? Ik wil niet nog groter groeien, maar zo goed draaien als nu. Zorgen dat alle cliënten tevreden blijven. Te hard en groot groeien zou namelijk onvermijdelijk resulteren in minder snelheid en een minder persoonlijke aanpak en dat is het laatste wat ik met dit kantoor wil. Onze specialismen reiken ver en ook dat wil ik zo houden. Bij veel advocatenkantoren staat 'veel specialisaties' gelijk met 'veel specialisten in huis hebben'. Als dat nodig is, doen wij daarentegen een beroep op een vaste pool van zo'n 30 super gespecialiseerde advocaten. Dat kan zijn omdat we zelf vol zitten of omdat we een bijzonder rechtsgebied tegenkomen. Door het flexibel inzetten van freelance specialisten beschikken we niet alleen over de nodige expertise maar kunnen we ook het proces blijven managen. Daarnaast wil ik proberen te zorgen dat ondernemers ons niet alleen inhuren bij stormen maar zich meer proactief laten adviseren. Onze vaste klanten beschouwen ons daarom als een persoonlijk maatje op juridisch vlak. Je kunt ons altijd even bellen voor een check, zonder dat het meteen wat kost."

< Alle thema's