Vrouw in Business: Mieke Geeraedts

Van meet af aan was Mieke Geeraedts geboeid door de overheid. Als advocaat met specialisatie bestuursrecht, procedeerde ze jarenlang tegen het openbaar bestuur. In de provinciale staten zet zij haar praktijkervaring in voor een efficiënt provinciaal beleid.


Uitgave: Sept-Okt 2012
Thema’s: Advocatuur Vrouw in Business

Na aanbellen bij het advocatenkantoor in de Vughterstraat, worden bezoekers via een trap direct naar mr. Geeraedts geleid. Het is kenmerkend voor de letterlijke en figuurlijke bereikbaarheid van Mieke. Die  laagdrempeligheid geldt trouwens ook in de Provinciale Staten Noord-Brabant waar zij VVD-fractievoorzitter is.

Haat-liefdeverhouding
"De relatie tussen de burger en de overheid heeft mij altijd gefascineerd. In de rechtbank heb ik ook regelmatig tegenover de provincie gestaan. Dat is trouwens ook de reden dat ik zo laat de politiek in ben gegaan. Pas toen de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in wording was en na mijn besluit om een aantal zaken aan collega's over te laten, zag ik de mogelijkheid advocatuur en politiek in 2003 te combineren. Het mooie is dat ik in de praktijk heb gezien wat er met het beleid van de provincie gebeurt en ik in de Provinciale Staten iets aan dat beleid kan veranderen of verbeteren. Ik wilde met name iets doen aan de vaak té strakke regelgeving in de provincie. Soms heb ik het gevoel dat we niet allemaal voor hetzelfde belang gaan. Hoewel de provincie er economisch belang bij heeft dat het de ondernemers goed gaat, lijkt ze ondernemers in bepaalde situaties juist tegen te werken. Vergunningaanvragen bijvoorbeeld duren vaak onnodig lang. Ook het oeverloos overleggen kan volgens mij een stuk minder. In de advocatuur geldt 'tijd is geld' en dat zou ook wat meer in de politiek moeten gelden."

Tegengas
Vijf jaar geleden ontstond een vacature voor het VVD-fractievoorzitterschap omdat de toenmalige voorzitter gedeputeerde werd. De keuze viel op Mieke Geeraedts. Waarom, willen we van haar weten? "Ik denk dat mijn ervaring en het feit dat ik over een redelijke inhoudelijke kennis bezit, meegespeeld hebben", antwoordt ze. "Bovendien moet je als fractievoorzitter tegengas kunnen bieden aan het College van Gedeputeerde Staten. De meeste statenleden doen dit werk  parttime; toch moet je kunnen opboksen tegen een fulltime werkend College dat bovendien een apparaat van 1400 medewerkers achter zich heeft. Dat ik geen blad voor de mond neem, zie ik eerder als een pre. Bovendien lok ik graag reacties uit, wat uiteraard iets anders is dan gratuite uitspraken doen omwille van de reacties. Men zal mij nooit kunnen betrappen op een uitspraak die niet onderbouwd is. Dat ik zo goed gedij in het bestuursrecht heeft ook te maken met die mondigheid. Anders dan in andere rechtsgebieden wordt er meestal gepleit. Ik wil altijd winnen, het laatste woord hebben. 'Red ik het of red ik het niet?', dat is de uitdaging die ik blijf zoeken bij alles wat ik doe."

Brabantse belangen
Mieke Geeraedts schuwt overigens niet om een omstreden standpunt in te nemen. Zo verdedigde zij voor de nationale camera's de hoge opleidingskosten van  bestuurders (ook als die kort na hun opleiding een andere weg inslaan). "Ten eerste wil ik duidelijk stellen dat de opleidingen altijd toegespitst zijn op het functioneren van het openbaar bestuur. Ten tweede vind ik dat je moet investeren in kwaliteit. De provincie heeft baat bij goed opgeleide mensen." Brabant is de tweede economie van het land en de regio Eindhoven de slimste ter wereld. Bovendien is het ons politieke doel om de provincie in de Europese top vijf van
meest innovatieve regio's te krijgen. Toch investeert de overheid  verhoudingsgewijs meer in de Randstad (1900 euro per inwoner) dan in Brabant (1200 euro). Daarom is het belangrijk dat we goede gedeputeerden en  kamerleden hebben die opkomen voor onze provincie." Op de vraag of er behoefte is aan meer vrouwen in de top van politiek en bedrijfsleven, antwoordt Mieke: "Ik denk dat vrouwen vaak wat creatiever zijn dan mannen, dat ze vooral sterk zijn als het gaat om de drie k's: kennis, kunde en kassa. Innovatie is leuk, maar je moet die producten ook zien te verkopen. Wat dat betreft kunnen vrouwen zich misschien gemakkelijker verplaatsen in de markt en daarom beter inschatten hoe consumenten met bepaalde producten omgaan. Daarom vind ik het jammer dat er zo weinig vrouwen aan de top van het bedrijfsleven staan én dat zo weinig topvrouwen van het bedrijfsleven doorstromen naar de politiek."

Grote Prijs van Brabant
Alsof het niet volstaat om juriste en politica te zijn, heeft Mieke onlangs ook nog het voorzitterschap van de Grote Prijs van Brabant aanvaard. "Ja, dat is een leuke
uitdaging", zegt ze enthousiast. "Het is de bedoeling om volgend jaar in oktober het internationale veldrijden naar 's-Hertogenbosch te brengen. Het moet ons op de internationale wielerkaart zetten en natuurlijk moet die wedstrijd het begin van een traditie worden. Sponsors zoeken (waarvan Regio Business alvast één is), mijn netwerk aanspreken, aanbevelingen doen… ik vind het ontzettend spannend om dit alles van de grond te krijgen. Ook die uitdaging ga ik graag aan!"

< Alle thema's