Maaspoort Sports & Events: Sportende ondernemers en ondernemende topsporters

(Top)sporters en ondernemers staan voor dezelfde uitdagingen: ze moeten doelen stellen, discipline tonen, blijven doorgaan en elke dag beter worden. Ze kunnen dus veel van elkaar leren en dat doen ze op donderdag 27 november a.s. tijdens een bijzondere belevingstour. De opbrengst gaat naar het Jeugdsportfonds.


Uitgave: Sept-Okt 2014
Thema’s: Sport en ontspanning Businessevent Evenementen

In de multifunctionele accommodatie van Maaspoort Sports & Events zullen topsporters en topondernemers, voorafgaand aan de BOB Borrel, hun ervaringen delen met de genodigden in een speciale BOB Masterclass. Wat drijft deze sportieve en ondernemende toppers? Welke obstakels vinden ze op hun pad? Hoe bereik je de top? Wat als het tegenzit? En hoe cruciaal is innoveren écht? Als u het antwoord op deze en andere vragen wilt weten, kunt u beter tijdig inschrijven. De verwachte animo voor deze bijeenkomst is immers groot.

Enthousiaste partners
‘Dit nieuwe en unieke initiatief om het bedrijfsleven en de topsport nog intenser met elkaar te verbinden, is gekomen door de samenwerking van een aantal bevlogen partijen’, stelt Remco van der Pot, Manager Maaspoort Sports & Events. ‘Wijzelf faciliteren het evenement. Concreet betekent het dat Maaspoort Sports & Events de catering van het evenement verzorgt en die dag haar zalen en vergaderruimtes ter beschikking stelt. Behalve de plenaire BOB Masterclass vinden er namelijk diverse subsessies plaats. Daarnaast hebben we in Regio Business een partner die als geen ander zakelijke contacten in een duurzame netwerkomgeving weet samen te brengen. Business Meets Sports heeft samen met de Talentenacademie op haar beurt meer dan tien jaar expertise als het gaat om de koppeling van ondernemers en topsporters. De provincie Noord-Brabant tot slot zorgt voor actieve ondersteuning op tal van vlakken. Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema zal niet alleen het openingswoord voor haar rekening nemen, ze zal ook zelf deelnemen aan de BOB Masterclass. ‘Wij stimuleren én faciliteren dat Brabanders, sportverenigingen, bedrijven, onderwijs en overheden elkaar vinden. Want dat is goed voor sport, én voor Brabant’, antwoordt mevrouw Van Haaften op onze vraag waarom de provincie participeert in dit initiatief.

Het goede doel
Opvallend aan het concept is enerzijds de originele setting waarin topsporters en ondernemers samengebracht worden, anderzijds het gegeven dat het gelinkt wordt aan
het goede doel in casu het Jeugdsportfonds. ‘Met dit initiatief willen we een platform
creëren dat Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch-Vught in contact brengt met het lokale
en regionale bedrijfsleven’, bevestigt Remco. ‘Uiteraard hopen we dat het vervolgens resulteert in een meer structurele ondersteuning van het Jeugdsportfonds. Met deze Belevingstour willen wij alvast ons steentje bijdragen. Deelname aan de BOB
Masterclass, workshops, sportclinics en netwerkmomenten is in principe gratis. Als organisatie meenden we echter tegenover dit mooie programma en deze bijzondere uitwisseling van topervaringen, een bijdrage van 15 euro per deelnemer te mogen vragen.  Dit bedrag gaat integraal naar het Jeugdsportfonds. Tijdens de dag zelf zijn er overigens nog meer mogelijkheden om een financiële bijdrage aan het goede doel
te leveren. Genodigden kunnen bijvoorbeeld betalen voor een exclusief diner met één of enkele topsporters of tijdens een veiling bieden op specifi eke items (onder andere uit de topsport). Ook het inkopen van een workshop met een topsporter behoort tot de mogelijkheden. De komende weken wordt het programma verder geconcretiseerd en gepresenteerd’, aldus de manager van Maaspoort Sports & Events.

Team Brabant Sport
‘Team Brabant Sport bestaat uit een aantal Brabantse sportcoryfeeën zoals Lars Boom, Imke Schellekens-Bartels, Yuri van Gelder en Kees Akerboom. Het is een initiatief van Marianne Vos’, licht Remco toe. ‘Tijdens de perspresentatie stelde Marianne dat topsporters in deze regio op handen worden gedragen. Door zich te verenigen willen zij graag iets terugdoen, met name hun kennis en ervaring met (top)sport delen. Samen sporten, samen inspireren, is het devies. Daarnaast is het de bedoeling om Brabant nog meer in beweging te krijgen. Gezamenlijk sporten zorgt immers niet alleen voor een gezondere maar ook voor een beter presterende samenleving. We zijn blij dat Team Brabant Sport op donderdag 27 november ook één van de betrokken partijen is. Het wordt een dag van inspireren, verbinden, leren, beleven, innoveren en ontwikkelen, dus zorg dat u erbij bent’,
luidt het advies van Remco van der Pot.

Het Jeugdsportfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die om fi nanciële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen. Het fonds is een landelijke netwerkorganisatie met lokale en provinciale vestigingen (momenteel zijn dat er 31). Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen jaarlijks ruim 30.000 kinderen een sportkans. De ambitie is om in 2016 die kans te geven aan 40.000 kinderen. In ’s-Hertogenbosch werden vorig jaar dankzij het Jeugdsportfonds 646 kansarme kinderen in staat gesteld om te sporten.

 

 

< Alle thema's