Taxperience: Durf groot te dromen

Focus op belastingadvies, vasthouden aan onafhankelijkheid en internationale spreiding vormden vanaf het begin de strategie van Taxperience. de recente samenwerking met Andersen Global, brengt Ruben en Ramon van Aarle opnieuw (aanzienlijk) dichter bij het ultieme doel: één wereldwijd onafhankelijk belastingadvieskantoor.


Uitgave: Sept-Okt 2014
Thema’s: Belastingadvies

Getrouw aan de vastgelegde strategie kwam er tot voor kort elk jaar één land bij, maar dit jaar kreeg Taxperience er een heel continent bij. Andersen Tax, een van de grootste onafhankelijke belastingkantoren van Amerika, zocht namelijk aansluiting bij de
Europese markt en vond in Taxperience de gedroomde partner. Het resulteerde in ‘Andersen Global’.

Warm bad
‘Wat wij hebben gedaan is vrij uniek’, begint Ruben van Aarle. ‘Uitgangspunt was de beslissing om accountancy en belastingadvies te splitsen en ons louter te richten op het laatste. Tal van vakgenoten vonden dit een stoutmoedige en misschien wel ondoordachte stap. Voor ons was het echter vanzelfsprekend dat de twee niet konden samengaan. Je laat je huisarts toch ook niet je zieke hond genezen? We zijn letterlijk met niets begonnen. In plaats van ons aan te sluiten bij een bestaand netwerk - waar we ons niet volledig in konden vinden - besloten we zelf iets op te bouwen. Binnen de kortste tijd vertaalde zich dat in een eigen internationaal netwerk. Die eigenzinnigheid, het idealisme om iets nieuws neer te zetten en het geloof in de eigen strategie waren waarden waarin Andersen Tax zich herkende. Ze vonden het mooi dat we onze vrijheid en dromen bleven koesteren. Dat we grotendeels een Arthur Andersen-verleden delen, draagt er wellicht aan bij dat we ook dezelfde normen hanteren. ‘Excellence’ en ‘Steward-ship’ heet het zo mooi. Concreet betekent het dat we de beste jongens van de klas willen zijn. Dat leggen we ook op aan degenen die met ons in zee wensen te gaan. Feit is dat we een warm bad van herkenning vonden en dat deze samenwerking een bijzondere dynamiek op gang brengt.’

Geremde groei
‘Tot nu toe groeide Taxperience met de rem erop’, gaat Ramon verder. ‘Onze strategie was om elk jaar onze dienstverlening uit te breiden naar één bijkomend Europees land. Maar eigenlijk was dat te weinig om een vuist te maken. Te weinig om mee te spelen in de Champions League. Dankzij de samenwerking met Andersen Global is dat nu wel het geval. We kunnen vol gas gaan. De wet van de grote getallen maakt het mogelijk om grote stappen vooruit te zetten. Als er iets is waar Amerikanen niet van houden is het immers ondernemen met de rem erop. Groei is overigens nooit een doel op zichzelf geweest; het is een uitvloeisel van onze strategie en de visie die eraan is voorafgegaan.’ 

Niet achterin de bus
‘Klanten die alleen in Nederland actief zijn, zullen weinig merken van de samenwerking met Andersen Global’, beantwoordt Ruben de vraag. ‘Bedrijven die internationaal zaken doen, kunnen echter dadelijk voor het eerst kiezen voor een ‘Global Tax Only Firm’ en weten zich verzekerd van onafhankelijk en hoogstaand belastingadvies in veel meer landen dan wij hen aanvankelijk konden bieden. Met Andersen Global hebben we niet alleen een sterke partner in Amerika (inclusief contacten in Zuid-Amerika) maar het is ook onze ambitie om binnen vier à vijf jaar heel Europa te bestrijken. Het is niet zo dat we achterin de Andersen-bus hebben plaatsgenomen. Integendeel, we zitten samen aan het stuur. Dat was trouwens
een van de voorwaarden om samen te werken. Onafhankelijkheid blijft ons hoogste goed. We willen geen poot van Andersen Global zijn; die schoen past ons niet.’ Wijze woorden
Welk advies hebben Ramon en Ruben van Aarle nog voor collega-ondernemers, willen we van hen weten? ‘Wij hebben altijd geloofd in ons concept en zijn nooit bang geweest om erin te investeren. Dat was niet altijd even makkelijk. De kracht is om te blijven geloven in het mission statement dat je voor jezelf hebt vastgelegd. Om vast te houden aan de strategie die je hebt uitgestippeld. Geld is altijd de slechtste raadgever om te ondernemen. We hebben nooit gekozen voor de euro van vandaag maar altijd voor die van morgen’, stelt Ramon. ‘Zoek samenwerking in het buitenland. Zoek het juiste bedrijf om dat te doen’,
voegt Ruben hieraan toe. ‘Misschien maak je dan iets minder winst, maar het zorgt wel voor duurzame stabiliteit. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Zorg wel dat je een vijfjarenplan hebt. Bepaal je koers en houd eraan vast. Plan your work & work your plan. En durf groot te dromen.’ ‘Blijf wel kritisch kijken naar je verdienmodel’, benadrukt hij nog. ‘Misschien is het huidige Nederlandse model niet meer het beste voor de komende jaren en werkt een model met minder tussenstappen veel effi ciënter. De wereld wordt immers steeds kleiner.’

Met de toevoeging van de Taxperience Group heeft Andersen Global momenteel 23 i internationale vestigingen met meer dan 150 professionals in Europa en meer dan 800 belastingprofessionals wereldwijd. Taxperience zelf was al aanwezig in Hongarije, Polen, Rusland, Tsjechië en Zwitserland. 

< Alle thema's