BDO Den Bosch: Alle neuzen in dezelfde richting

‘Er zit meer winst in hun bedrijf dan ondernemers vaak denken. Met de BDO Rendementsmonitor brengen we het verbeterpotentieel in beeld. We bieden ondernemers handvatten en de structuur om in beweging te komen. Soms is een buitenstaander nodig om veranderingen op gang te brengen.’


Uitgave: Sept-Okt 2018
Thema’s: Zakelijke dienstverlening Accountancy Administratie MKB

‘Corporate bedrijven laten geregeld hun verbeterpotentieel in kaart brengen. Mkb-bedrijven hebben net zo goed behoefte aan advies over rendementsverbetering. Maar vaak associëren ze het met het inhuren van dure consultants. BDO Rendementsmonitor biedt hen een makkelijk en betaalbaar alternatief dat snel inzicht geeft in wat rendabeler kan’, zegt Edgar Dissel, BDO Bedrijfsadviseur.

Lagere kostprijs
‘Vooral voor productiebedrijven kunnen de uitkomsten van de scan van essentieel belang zijn’, meent Angela van Willegen, BDO Belastingadviseur. ‘De kostprijs van hun producten bepaalt immers grotendeels het rendement. Dus is het zaak te weten welke factoren in welke mate die kostprijs bepalen. Vanuit die kennis kunnen ondernemers keuzes maken om hun rendement te verbeteren.'

Interne dialoog
‘De Rendementsmonitor van BDO koppelt jaarcijfers aan bestaande én gewenste scores. Er wordt gemeten op negen cruciale bedrijfsonderdelen zoals strategie, innovatie, hr-beleid en productie. Samen met de ondernemer lopen we die velden langs. Maar de klant kan er ook voor kiezen dit met zijn directieleden te doen. Dan kan het erg verhelderend zijn als blijkt dat niet iedereen dezelfde score geeft aan een bepaald onderdeel. Uit ervaring weten we dat analyse van de uitkomsten de interne dialoog ten goede komt. Het brengt alle neuzen in dezelfde richting en zorgt dus voor een sterker team.’

Tandem
‘We gaan als een koppel naar de klant’, glimlacht Edgar. ‘Een adviseur en specialist. We staan bekend om onze tandemwerking. Concreet betekent het dat de klant breed geadviseerd wordt. Ons advies bestrijkt meer dan één terrein. Afhankelijk van de vraag en de zwaarte ervan, sturen we het juiste team. We zetten dus zowel jonge als doorgewinterde adviseurs in.’ ‘Indien zinvol, brengen we onze klanten ook met elkaar in contact. Ondernemers kunnen namelijk van elkaar leren. We zetten ons netwerk in voor de klant. Het past bij de verbindende rol van BDO’, besluit Angela.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's