Weener XL: Het leven weer op de rit

Het lukte Aster niet aan werk te komen zonder een stukje ondersteuning. Via Weener XL kon ze bij wooncorporatie Zayaz aan de slag als lunchroom-medewerker. Elke dinsdag maakt ze nu haar eigen hapjes. Die zijn zo lekker dat medewerkers van Zayaz die dag tupperware doosjes meenemen.


Uitgave: Sept-Okt 2018
Thema’s: Opleiding en coaching Opleidingen Coachen Coachingstrajecten Overheid

‘Iedere stap omhoog op de werkladder, is een stap in de goede richting. Wij helpen mensen die stap te zetten. Daarbij kijken we niet alleen naar hun vakvaardigheden, maar ook naar blokkades zoals financiële problemen, lage taalvaardigheid en een problematische
woonomgeving. Samen met het bedrijfsleven kijken we hoe we die obstakels kunnen wegnemen’, zegt Weener XL-directeur Sjoerd van het Erve.

Job creëren
‘Het begint met een quick scan’, antwoordt hij op de vraag hoe het proces verloopt als mensen bij Weener XL aankloppen. ‘We bepalen hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Mensen die we makkelijk kunnen plaatsen, zijn we in de huidige vraagmarkt zo kwijt. Degenen met een grotere afstand maar met capaciteit voor loon, plaatsen we met loonkostensubsidie. Voor degenen die moeilijker te plaatsen zijn, passen we onder meer job carving en functiecreatie toe. We creëren een job op maat. Dat kan op twee manieren. Of we halen bepaalde taken uit een bestaande job. Of we halen verschillende taken uit verschillende jobs en voegen ze samen.’

Koploper
Sjoerd vertelt dat Weener XL en de gemeente ’s-Hertogenbosch in Nederland vooroplopen als het gaat om het plaatsen van mensen met loonkostensubsidie. ‘Dat komt omdat we uitvoering, beleid én budget onder één dak hebben zitten. We zijn sociale dienst, werkgever en commerciële organisatie ineen. Het is een unieke combinatie die werkt. Dat we succesvol zijn, heeft ook en vooral te maken met de inzet en betrokkenheid van werkgevers en onderwijs in de wijk, stad en regio. Zij denken met ons mee. Samen bouwen we aan een inclusieve samenleving. En dat doen we met allerlei projecten, platforms en praktijkinitiatieven.’

Nieuwe Nederlanders
Een van die projecten is Bossche Sferen. Bedoeld om nieuwe Nederlanders sneller vertrouwd te maken met onze gewoontes en gebruiken. ‘We leren hen in hoog tempo hoe te leven in onze samenleving. Wat wordt er van hen verwacht? Als ze dat weten, kunnen ze ook sneller aan werk komen. Concreet betekent het dat we een aantal bijeenkomsten organiseren met nieuwe Nederlanders én Bosschenaren. Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema: religie, politiek, sport, cultuur. Mooi is dat we letterlijk naar de plekken gaan waar het gebeurt. We bezoeken een school, stappen een kerk binnen, gaan naar sportverenigingen of luisteren in de raadszaal hoe Bossche wethouders de Nederlandse politiek uitleggen. Tijdens die bijeenkomsten gaat het niet over koetjes en kalfjes. Het zijn diepgaande gesprekken over integreren, aanpassen, waarden en normen.’

Vakschool
Een ander project waar Sjoerd vol trots over praat is ‘Meters maken op leren(d) werken’. ‘Dit project gebeurt in samenwerking met IBN en WSD, gemeenten, het onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Het richt zich op laagopgeleiden zonder startkwalificatie of zonder de juiste startkwalificatie. Met of zonder werk. Zonder toekomstperspectief of perspectief op duurzaam werk. Deze mensen worden nu (bij)geschoold met op maat gemaakte praktijkopleidingen. Waarbij het maatwerk zowel voor de deelnemers als werkgevers geldt. Het gaat om praktische leerlijnen in de sectoren procesoperator, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. De opleidingen leiden tot praktijkverklaringen die door de branche worden erkend. Daarnaast kunnen ze de opstap zijn naar een volledig mbo-diploma. Afgelopen februari hebben we alle afspraken vastgelegd in het Scholingsakkoord.’

Vertrekpunt
‘We zijn ervan overtuigd dat iedereen talent heeft en van betekenis wil zijn. We zien ook dat veel bedrijven de ambitie hebben om sociaal en succesvol ondernemen te combineren. Ze willen graag kansen bieden aan mensen die moeilijk aan een baan komen, maar worstelen vaak met de vraag hoe ze dat op een slimme manier kunnen doen. Samen met WSD, IBN, Startfoundation, AANtWerk, Rabobank en Universiteit Tilburg kijken we hoe we ondernemers kunnen ondersteunen. Met Verspild Talent spreken we ondernemers aan in hun ondernemerschap. Hoe kunnen ze nieuwe processen en producten ontwikkelen? Hoe kunnen ze talenten efficiënt inzetten? De ondernemers zijn het vertrekpunt. Verspild Talent breekt dus met de traditioneel aanbodgerichte aanpak.’

Digitale weg
Tot slot wil Sjoerd nog iets kwijt over de pas gelanceerde Weener-app. ‘Die is fantastisch! Iedereen die in de bijstand zit, kan met deze app zien welke vacatures er zijn, wanneer hun geld wordt gestort, waar Weener voor staat en welk nieuws er is. Maar natuurlijk is deze digitale weg niet de enige die naar Rome leidt. Mensen kunnen ook gewoon bij ons langskomen. Ze zijn van harte welkom in ons pand.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marloes Kemps

< Alle thema's