ROC West-Brabant: Werknemers van de toekomst

ROC West-Brabant hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil dat de studenten graag meegeven tijdens hun opleiding.


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: MVO Groene energie

Voor het bewust maken van de studenten hebben enkele opleidingen projecten met helofytenfilters. Deze filters zorgen ervoor dat er minder afvalstoffen in het afvalwater terechtkomen. Op deze manier leren de studenten over het waterzuiveringsproces en het zorgt voor een schoner milieu. Een ander zichtbaarder duurzaam beleid is de groene dakbedekking met gras en mos, maar ook sedumdaken. Deze daken leveren niet alleen een groen zicht maar houden hemelwater ook langer vast.

Verlengde levensduur
Het ROC investeert in nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen, waar een verlengde levensduur en een grote besparing op energieverbruik wordt nagestreefd. Een mooi voorbeeld daarvan is het Kellebeek College in Roosendaal dat een besparing van 50 procent op het energieverbruik realiseerde ten opzichte van het vorige schoolgebouw. Daarnaast zijn voor nagenoeg alle locaties lichtplannen uitgewerkt waarbij is vastgesteld hoeveel licht, welk soort en hoe licht moet branden in de scholen. Dit heeft geresulteerd in een flinke afname van het energieverbruik.

Bewuste werknemers
Met deze maatregelen is het ROC goed op weg een duurzame scholengemeenschap te worden samen met de studenten. Bedrijven krijgen hierdoor werknemers die zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid.

< Alle thema's