Koninklijke Luchtmacht: Een onvergetelijk moment

‘Ik heb het beste van twee werelden. Ik draag het groene uniform én heb als burger mijn eigen bedrijf.’ Aan het woord is Marc Schipperen (50), korporaal der eerste klasse bij Koninklijke Luchtmacht. Hij is één van de ruim 600 reservisten die hun werk als burger afwisselen met projecten bij Defensie.


Uitgave: Maart-April 2019
Thema’s: De Leukste Werkgever Baan Vacature Werknemers

Marc gaat verder: ‘Als reservist train ik bewakers. Mijn doel is dat zij op een veilige manier te werk gaan en als ze fysiek moeten ingrijpen, ze zichzelf niet blesseren.’ In zijn Budoschool leert hij kinderen en volwassenen verschillende Japanse krijgskunsten, zoals Jiu Jitsu en zelfverdediging.

Fitheidstest
Zijn collegareservisten Frans van Meltvoort (58) en Annemarie Nat-Van Dongen (39) geven ook les. Sportinstructrice Annemarie vertelt: ‘Ik vind het mooi om mijn energie over te dragen aan gemotiveerde mensen.’ Als burger werkt ze als zelfstandig personal trainer en coach, ze verzorgt onder andere loopanalyses en geeft borstcrawl-cursussen aan volwassenen. Als reservist traint ze zowel beroepsmilitairen als reservisten. ‘Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de jaarlijkse fitheidstest. Ik vind het ontzettend leuk om samen toe te werken naar een sportief doel. Ook verlicht ik met massages fysieke klachten. En bij blessures tape ik iemand weer aan elkaar zoals ik dat altijd zeg. Ik haal ook voldoening uit dat helpen.’

Ik wilde vliegen
‘Reservist zijn is uitdagend. Je maakt heel andere dingen met elkaar mee dan in het gewone leven en dat leidt tot een prettige kameraadschap’, merkt Frans op. Hij noemt zijn werk als instructeur Beveiliging erg dynamisch. ‘We werken niet met statische klasjes, maar zijn erg gericht op samenwerkend leren.’ Frans en Marc kwamen beide als dienstplichtige in aanraking met Defensie en zijn reservist sinds 1998. Marc werkte na zijn dienstplicht in de groenvoorziening en logistiek tot hij acht jaar geleden zijn Budoschool startte. Hij heeft een duidelijke ambitie voor de toekomst: ‘Ik wil onderofficier worden. Het lijkt me interessant om op een andere manier bezig te zijn met mensen en met het sturen van processen tussen mensen.’ Hier wil hij de komende jaren naartoe werken met opleidingen. Net zoals beroepsmilitairen bouwen reservisten dus aan een carrière.

Prestatiedrang
Annemarie tekende na het afronden van sportopleiding CIOS in 2001 als beroeps bij de Landmacht. Ze stapte over naar de Luchtmacht en zwaaide halverwege 2017 af. ‘Toen begon ik voor mezelf en werd reservist.’ Haar mooiste ervaringen waren de sportprestaties die ze neerzette. ‘Ik heb met de militaire vijfkampploeg acht jaar op het hoogste niveau gesport. Ik heb een internationale wedstrijd gewonnen en werd met een estafetteploeg tweede op het onderdeel hindernisbaan op een WK. Ik heb een grote prestatiedrang op sportgebied dus dat waren enorme hoogtepunten.’

Onvergetelijk
Frans is sergeant der eerste klasse en heeft een drukkerij voor handelsdrukwerk en boeken. Hij vervult regelmatig ceremoniële taken. ‘Het meest indrukwekkende was de fakkelwacht bij de wake voor Prinses Juliana. Na daar uren gestaan te hebben, mochten wij als laatsten langs de kist lopen, een onvergetelijk moment.’ De combinatie eigen bedrijf en werken als reservist vindt hij niet ingewikkeld. ‘Veel ondernemers en zzp’ers doen vrijwilligerswerk, zijn dienstbaar naar de maatschappij. Ook bij de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) vind je geen types met een 9-tot-5-mentaliteit.’

Uitlaatklep
De drie ondernemers noemen reservist zijn zeer leerzaam. ‘Je leert hoe verschillende mensen andere begeleiding nodig hebben’, geeft Annemarie als voorbeeld. Marc: ‘Ik heb mijn diploma tot Jiu Jitsu-trainer in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehaald. Lesgeven gaat nu heel anders, ik leer hier de nieuwste inzichten toepassen.’ Frans geeft aan het ook een uitlaatklep te vinden. ‘Ik doe hier dingen die ik op de zaak nooit doe.’

Op missie
In het kader van het concept Adaptieve Krijgsmacht en de ‘5e Generatie Luchtmacht’ is er plek voor extra reservisten. De reservistenpool van de Luchtmacht wordt binnen alle Defensieonderdelen ingezet. Reservisten hebben de vrijheid om te kiezen waaraan ze meedoen. Op missie gaan kan ook. ‘Ik ben net terug uit Jordanië. Doordat ik in de drukkerij taken heb uitbesteed, kon ik mezelf vier maanden vrijmaken. Internet functioneerde prima in ons kamp dus belangrijke e-mails kon ik er gewoon beantwoorden’, vertelt Frans. De GLR zoekt behalve mensen zoals deze drie ondernemers juist reservisten met verschillende achtergronden zoals data-analyse, techniek, ICT en juridisch.

OVER DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT
De Koninklijke Luchtmacht is één van de krijgsmachtdelen en valt samen met Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee onder Defensie. In 2018 nam het aantal reservisten met ruim 100 toe tot 617 (102 vrouwen, 515 mannen). 18 procent van de reservisten heeft een vmbo-, 40 procent een mbo-, 30 procent een hbo- en 12 procent een wo-opleiding afgerond. Het aantal reservisten mag de komende jaren groeien naar 1.000. Wil je een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid, een carrièrelang leren en houd je van uitdaging, check de vacatures op: werkenbijdefensie.nl/vacature/luchtmacht-reservist-manschap-1-5488.html
Voor info over de Groep Luchtmacht Reserve kijk je op: www.luchtmacht.nl/glr.

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's