Avans Ondernemerscentrum: Onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven

Wil je je medewerkers laten bijscholen of wil je een vraagstuk laten onderzoeken door een multidisciplinair team? Avans Hogeschool werkt graag samen met ondernemers uit de regio.


Uitgave: Mei-Juni 2023
Thema’s: Onderwijs Zakelijke dienstverlening Kennis

Alliantiemakelaar Jel Bedaux: ‘Avans Hogeschool wil zich niet alleen profileren als opleidingspartner, maar ook als kennispartner, zowel voor het grootbedrijf als voor het mkb. Veel bedrijven zitten in een transitiefase. Ze moeten werk maken van bijvoorbeeld circulariteit of de energietransitie. Opgaven die niet altijd binnen de dagelijkse bedrijfsvoering passen. Daar kan Avans bij helpen.’

 


Multidisciplinair

‘In multidisciplinaire teams werken we aan dit soort kennisvragen. Als alliantiemakelaar stel ik een team samen met deskundigen, docenten en studenten. Dan kan het voorkomen dat deskundigen vanuit finance en commerciële economie aan de slag gaan met een zorgvraagstuk. Voorbeeld: een financiële instelling mag over drie jaar geen hypotheken herfinancieren voor huizen vanaf label D of lager. Wat doe je dan met klanten die een nieuwe hypotheek willen afsluiten? In dit vraagstuk werken de opleidingen Bouwkunde, Built environment, Finance en Communicatie samen.’

 


Praktische cursussen

Maurice Brederode is relatiemanager. Hij vertelt: ‘Werkgevers stimuleren hun medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Avans is thuis in veel sectoren. Daarbinnen bieden we voltijdopleidingen en duale trajecten, maar we hebben ook een eigen academie voor deeltijd. Daar combineren professionals een studie met hun eigen baan. Meerjarige opleidingen voor een bachelor- of AD-diploma zijn flexibel ingericht en de opgedane kennis kun je meteen toepassen in je werk. Overigens, je hoeft geen jaren in de schoolbanken te zitten om je verder te ontwikkelen. We bieden namelijk ook een groot aantal praktische, losse cursussen van tien tot twintig weken. Denk aan een cursus Lean Green Belt of Cybersecurity. Doordat we het on-derwijs ontwikkelen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is het altijd up-to-date’.

 


Samenwerken

Jel: ‘Avans wil onderzoek en onderwijs met de praktijk verweven. Daarom streven we naar samenwerking met ondernemend Brabant. We nodigen ondernemers uit aan te sluiten bij de ontwikkeling van ons onderwijs. Op die manier bepalen we de inhoud van ons lesprogramma in co-creatie. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan gastcolleges, rondleidingen of onderwijs op de werkvloer. De hele regio is gebaat bij kennisdeling en opleiden. Daarover gaan we dus graag in gesprek’.

 

TEKST RAQUEL MOURIK
FOTOGRAFIE JULES VAN IPEREN

< Alle thema's