Column Sander Verbraak: Vol ambitie


Uitgave: Nov-Dec 2019
Thema’s: Accountancy Financiering

Bedrijven zijn bij uitstek plekken waar verschillende generaties samenkomen. Elke generatie heeft zijn eigen manier van werken. Ietwat gechargeerd, is er een generatiekloof. Om dat gat te dichten moet de bedrijfscultuur worden ververst. Met een beetje begrip voor elkaar en kleine aanpassingen, kom je als werkgever vérder.

Vol ambitie
Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat een nieuwe generatie naar voren treedt: jonge collega’s en nieuwe werknemers. Jonge mannen en vrouwen die zelfbewust en vol ambitie zitten. Ik zie in onze organisatie het aantal jonge mensen toenemen. En ben me ervan bewust dat zij andere verwachtingen hebben.

Gebakken lucht
Bij Schipper hebben we kernwaarden geformuleerd. Naar mijn idee belangrijk. Mensen willen bij je werken, omdat jouw gedachtengoed hen aanspreekt. Wie ben je en wat heb je te bieden? Dat gaat veel verder dan een goed salaris of een mooie auto. Wie daarop concurreert, verliest gegarandeerd de strijd. Arbeidsvoorwaardelijk lijkt het gras aan de overkant altijd groener. Je maakt het verschil als je duidelijk maakt waarvoor je organisatie staat. Maak dit vervolgens ook waar. De jonge generatie heeft een neus voor gebakken lucht!

Minder relevant
Het klinkt vrijblijvend en weinig concreet. Toch is dit wat de jonge generatie wenst: de regie houden en zelf de weg bepalen naar het doel. Wij hechten daarom steeds meer belang aan de output die iemand levert en focussen minder op werktijden. Hoe, waar of wanneer iemand werkt, wordt minder relevant. We gaan uit van vertrouwen en verantwoordelijkheden geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit zich uitbetaalt.

Waag de sprong
De nieuwe generatie werknemers die nu de arbeidsmarkt betreedt, is kritisch en laat je nadenken over alle facetten van het werkgeverschap. Hoe presenteer je je, hoe zet je werving en selectie in en wat bied je om enthousiaste, gemotiveerde medewerkers in huis te houden. Kortom, hoe speel je in op de verschillende behoeftes, hoe overbrug je een ‘generatiekloof’? Niet blind springen, maar serieus nadenken over wat je doet. En reëel blijven, ook al waag je de sprong. Wees je bewust dat het landschap voorgoed verandert.

< Alle thema's