Blog BANNING: Per 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk

De afgelopen jaren zijn veel wijzigingen aangebracht in de wettelijke regeling van het minimumloon. Per 1 januari 2018 treden wederom wijzigingen in werking. Een belangrijke wijziging daarbij is, dat voortaan ook vakantietoeslag verschuldigd is over overwerk. Dit komt door wijziging van het loonbegrip in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantiebijslag (WML).


Di 7 Nov 2017

Artikel 6 lid 1 onderdeel a WML bepaalt op dit moment nog dat verdiensten uit overwerk niet vallen onder het begrip loon. Hierdoor hoeven werkgevers geen vakantietoeslag te betalen over overuren. Door de aanstaande wijziging per 1 januari 2018 van de WML, komt het huidige artikel 6 lid 1 te vervallen. Overuren zijn daardoor niet langer uitgezonderd van het loonbegrip. Dit betekent dat een werknemer vanaf 1 januari 2018 niet alleen recht heeft op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag(bijslag) over zijn overuren.

De wetswijziging heeft directe werking. Er is geen overgangsrecht getroffen. Concreet betekent dit, dat na 1 januari 2018 dus ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht. Werkgevers die willen voorkomen dat vakantietoeslag over vóór 1 januari 2018 verricht overwerk moet worden betaald, dienen er dus voor te zorgen dat overwerk vóór 1 januari 2018 wordt uitbetaald of wordt opgenomen door minder te werken. Opname na 1 januari 2018 voorkomt ook dat de uitbetaling inclusief vakantietoeslag moet plaatsvinden, maar als de opname dan onverhoopt achterwege blijft, moet toch weer uitbetaling inclusief vakantietoeslag plaatsvinden. Daartoe dient dan schriftelijk te worden vastgelegd dat opname en geen uitbetaling plaatsvindt.

Heb je hierover nog vragen, neem dan gerust contact op met (één van de leden van de) sectie Arbeidsrecht van BANNING.

< Alle nieuwsberichten