Blog Edwin Dekkers: Hoe Betrokken is je team?

Betrokkenheid is een algemene term geworden. Iedereen is betrokken tegenwoordig, maar gaat dat verder dan alleen in woord? In het kader van samenwerken gaat het bij betrokkenheid over de bereidheid om mee te praten, denken en werken aan de gemeenschappelijke doelen van het team. Maak samen een beslissing en sta samen achter het besluit.


Di 10 Sep 2019

‘Als team is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat we samen tot overeenstemming komen over de juiste oplossing.’ Deze zin kan zomaar in een vacaturetekst of een jaarverslag staan. Zoeken naar een polderoplossing kost tijd en is per definitie een slap aftreksel van ieder voorstel vanuit het team. Hoe kun je dan zoeken naar de juiste oplossing? Kijk maar eens hoe lang het kan duren om een afspraak te maken waar iedereen achter staat en volledig overtuigd is van de juistheid. In welke mate voel jij je dan betrokken? De derde Frustratie van Samenwerken is dan ook het Gebrek aan Betrokkenheid.

Frustratie 3 Gebrek aan Betrokkenheid
In hoeverre kan iedereen zijn of haar mening geven in een discussie? Durft iedereen zich ook uit te spreken en wordt er dan ook naar elkaar geluisterd. Hier merk je vaak een eerste begin van een eilandjescultuur. Iedereen is aan het werk op een eigen gebied, elkaar helpen kan wel, maar dan alleen als het geen effect heeft op de eigen taken. Ook in vergaderingen kun je dit terug zien. Zijn er gepassioneerde discussies? 

Belangrijk is dat iedereen alles kan zeggen en dat dan ook doet. Neem vervolgens een besluit op basis van wat je dan weet. Je zal er versteld van staan dat intuïtief de kwaliteit van het besluit echt wel goed is. En als dat niet zo is, pas het later, zonder schroom, gewoon aan.

Van uitstel komt afstel, dus bepaal een tijd voor discussie en neem dan een besluit. Besef dat je nooit alles weet! Duidelijkheid is een uitgangspunt dus stel samen een besluitenlijst op om duidelijkheid te hebben met elkaar wat afgesproken is en gebruik die voor het vaststellen van de voortgang en communicatie naar buiten toe. Zorg dat een besluit niet steeds ter discussie gesteld wordt.

‘De teamleider vindt het eenvoudig om verkeerde besluiten te nemen’
Juist een teamleider zal zich op zijn gemak moeten voelen bij het idee om een verkeerd besluit te nemen. In een vergadering is zijn grootste bijdrage dan ook om steeds te duwen op het nemen van een besluit. Als je deze frustratie beteugelt dan lukt het je om alle inzichten, ideeën en ervaringen de ruimte te geven en te gebruiken.

Wil je van gedachten wisselen neem dan contact op!

< Alle nieuwsberichten