Blog Forward Fiscalisten: Prinsjesdag 2019, enkele btw-wijzigingen op een rijtje

Op 17 september 2019 was het Prinsjesdag. Op die dag maakte de regering de belastingplannen voor 2020 bekend. Een aantal wijzigingen voor btw-heffing waren voor Prinsjesdag al aangekondigd, ik zet ze voor je op een rij.


Ma 23 Sep 2019

Verlaagd btw-tarief van 9% op digitale boeken, kranten en tijdschriften
De verwachting is dat per 1 januari 2020 het verlaagde btw–tarief van 9% gaat gelden voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Hieronder valt onder meer het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, weekblad, tijdschrift en andere periodieke uitgaven. Doel van de aanpassing is om het verschil tussen papieren en digitale uitgaven op te heffen.

Nieuw btw-nummer in 2020 voor eenmanszaken
Voor 1 januari 2020 krijgen eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het  burgerservicenummer (BSN). Redenen hiervoor zijn privacygevoeligheid en identiteitsfraude. Dit nieuwe btw-nummer is bestemd voor gebruik op facturen en de website. Voor de communicatie met de Belastingdienst blijft het oude, op het BSN gebaseerde nummer in gebruik.

Vereenvoudiging internationale handelsverkeer
Per 1 januari 2020 zullen vier zogenoemde ‘quick fixes’ in de Nederlandse btw-wetgeving worden geïmplementeerd ter harmonisatie en vereenvoudiging van het handelsverkeer tussen EU-landen. Het wetsvoorstel moet 1 januari 2020 in werking treden en bevat de volgende 4 maatregelen:
- harmonisering van de regeling voor call-off voorraad in andere EU-landen
- een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee wordt bepaald op welke levering in die keten het btw-nultarief van toepassing is (de intracommunautaire levering)
- regels voor het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten
- een geldig btw-identificatienummer wordt vereist voor toepassing van het btw-nultarief voor grensoverschrijdende leveringen

In 2021 volgt de vereenvoudiging van de btw-regels voor afstandsverkopen van goederen. Hierdoor wordt de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren vereenvoudigd. De huidige drempels voor de afstandsverkopenregeling zullen verdwijnen en de MOSS-aangifte wordt uitgebreid met afstandsverkopen binnen de EU en andere diensten aan particulieren.

De nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)
Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe kleine ondernemingsregeling. Voor kleine ondernemers met een omzet lager dan € 20.000, gaat op verzoek een vrijstelling van btw-plicht gelden. De nieuwe regeling geldt vanaf 2020 voor alle btw-ondernemers, dus niet alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden. Ook rechtspersonen, zoals B.V.’s, verenigingen en stichtingen kunnen van deze nieuwe regeling gebruikmaken.
Gevolg van het gebruikmaken van deze regeling is dat je geen btw op kosten in aftrek kunt brengen. Ook een optie voor btw-belaste verhuur voor onroerende zaken is niet mogelijk wanneer je gebruikmaakt van de nieuwe kleine ondernemersregeling. Wanneer je als kleine ondernemer per 2020 de nieuwe regeling wilt toepassen, moet  je je vóór 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Deelname aan de nieuwe regeling geldt voor een periode van ten minste 3 jaar.

< Alle nieuwsberichten