Blog Freek van Wijk: Btw-teruggaaf bij annulering?

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers te maken met annuleringen. Wellicht kun je bij een annulering van je klant de financiële schade beperken door btw terug te vragen.


Wo 25 Mrt 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft twee arresten gewezen over btw op annuleringskosten, met allebei een andere uitkomst. Ingeval van no-show bij vliegtickets oordeelde het Hof dat toch btw was verschuldigd, onder meer omdat volgens het Hof een schadevergoeding nooit de volledige vergoeding kan zijn. Ook was van belang dat de luchtvaartmaatschappij bij no-show de plaats aan een andere passagier verkopen. Daarom is er geen sprake van schade en dus ook niet van een onbelaste schadevergoeding.

Eerder heeft het Hof nog beslist dat de aanbetalingen bij annulering van een hotelovernachting onbelaste schadevergoedingen waren. De betaling van het voorschot is een pressiemiddel om tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan en vormt volgens het Hof een forfaitaire schadevergoeding bij annulering. Dat het hotel de kamer vervolgens aan een andere gast kan verhuren, vond het Hof in deze zaak niet van belang. In de praktijk zijn drie situaties te onderscheiden:

1. De klant moet de gehele vergoeding betalen
Indien de klant geen geld terug krijgt en de gehele vergoeding moet betalen, is de vraag of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of van een btw-belaste vergoeding voor (het recht op) een prestatie. Uit het arrest van de no-shows bij vliegreizen, blijkt dat het feit dat de klant het totale bedrag moet betalen, eerder zal leiden tot een met btw belaste vergoeding en minder snel tot een schadevergoeding.

2. De klant krijgt het volledig betaalde bedrag terug
In de situatie dat de klant het volledige betaalde bedrag terugkrijgt, heb je waarschijnlijk de btw al afgedragen. In dat geval kun je het btw-bedrag terugvragen. Aan deze teruggaaf zijn wel voorwaarden verbonden, zo is bij prestaties aan ondernemers van belang dat de ondernemer de btw niet al in aftrek heeft gebracht. Verder is aan te raden om een creditfactuur uit te reiken wanneer voor de prestatie ook een factuur is uitgereikt.

3. De klant betaalt een deel van de vergoeding
Wanneer de klant een deel van het betaalde bedrag terugkrijgt, geldt hetzelfde als hiervoor onder punt B. is genoemd bij volledige teruggaaf. Voor het deel van de vergoeding dat de klant wel moet betalen, moet worden beoordeeld of dit een onbelaste schadevergoeding is (en dus mogelijk recht op btw-teruggaaf voor jou) of een vergoeding voor een prestatie waar de klant wel recht op had. Dit is onder meer afhankelijk van de voorwaarden die je met klanten heeft afgesproken.

< Alle nieuwsberichten