Blog Jochem Langenhuijzen: 5 tips om meer te halen uit de jaarrekening

Een jaarrekening wordt door veel bedrijven gezien als een verplichting. Wat kun je er nu eigenlijk echt mee en hoe kun je zorgen dat deze accountantskosten toch nog een beetje nuttig besteed zijn? Ik geef je vijf tips.


Vr 10 Mei 2019

1. Vraag altijd om een accountantsverslag, dit zijn de bevindingen van de accountant over zijn onderzoek naar de jaarrekening. Uit dit verslag haal je vaak bevindingen die nuttig zijn om zelf kritisch naar de organisatie te kijken.

2. Laat kengetallen opnemen in je jaarrekening. Door de ratio’s van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit op te nemen weet je of je organisatie zich goed of juist slecht ontwikkeld en/of je onderneming financieel gezond is.

3. Laat een kasstroomschema opnemen. Een kasstroomschema laat de wijzigingen in je liquiditeit van het afgelopen jaar zien en de oorzaken daarvan. Hierdoor kun je zien door welke factoren de liquiditeit zich positief of negatief ontwikkeld. Sturen op liquiditeit is namelijk cruciaal voor de organisatie.

4. Bekijk de toelichting van de winst- en verliesrekening. Kijk per rubriek naar de verschillen van het boekjaar en het afgelopen jaar. Door de verschillen te bekijken weet je welke opbrengsten en kosten zich positief dan wel negatief ontwikkeld hebben. Hierdoor kun je binnen je organisatie bekijken waarom deze ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

5. Voorkom onnodige kosten en zorg dat je de benodigde stukken aanlevert aan de accountant. Vraag de lijst van de aan te leveren stukken van te voren aan je accountant. Maak een prijsafspraak voor een samenstel of controleverklaring inclusief de werkzaamheden die benodigd zijn om de vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting op te stellen.

Ondersteuning nodig bij het bestuderen van de jaarrekening of bij de offerte van de accountant? Ik sta je graag te woord.

< Alle nieuwsberichten