Blog Peter van Deutekom: Hoezo vrijblijvend? Niets is vrijblijvend ........

Ze zijn toch niet vrijblijvend bezig voor onze werkgever of vergist hij zich nu? Ook hoorde hij onlangs dat Time IT controlerend en dwingend is!


Vr 21 Sep 2018

Ja controlerend zeker, want ze hebben gezamenlijk een planning omtrent de uit te voeren activiteiten gemaakt en inderdaad Time IT controleert automatisch de voortgang en als het uitloopt zal Time IT, mits je dat zelf hebt gedefinieerd, daarover reclameren. Want dit hebben ze toch samen afgesproken? 

Maar dat is niet alles, Time IT geeft je altijd ongeacht waar je bent, real time overzicht en inzicht omtrent de voortgang van je project of implementatie, etc.

Maar als je iets gezamenlijk afspreekt, en een systeem is daar alert op, dan is dat toch niet dwingend? Als men een uitloop accepteert van minimaal 30 minuten dan kun je dat ook instellen, wil je dat niet, dan maak je de tijd korter. Men bepaalt dit allemaal zelf. Dus niets dwingends, afspraak maken met elkaar en nakomen, daar draait het gewoon om.

Even terug op vrijblijvend, als men geen stuur mechanisme heeft, dan kan het zijn dat mensen zaken vrijblijvend uitvoeren, maar omdat het belangrijk is voor elke organisatie dat de business kan doorgaan, dan is het van essentieel belang dat men dan die activiteiten uitvoert die ze hebben afgesproken. En dat is dus niet meer vrijblijvend!

Time IT zorgt in ieder geval voor het volgende:

  • Iedereen heeft overzicht en inzicht real time ongeacht waar men is. Het innovatieve dashboard met de Gantt Chart geeft zowel op hoofd- als op detailniveau duidelijk inzicht omtrent de voortgang;
  • Alle betrokkenen worden automatisch aangestuurd;
  • Time IT bewaakt het gehele proces, elke activiteit, van het begin tot het einde;
  • Uitloop wordt bewaakt door Time IT, actie daarop zal altijd manueel moeten plaatsvinden door de desbetreffende manager, maar als er uitloop voordoet, weet men het direct en niet op het einde;
  • Evaluatie van de uitvoering is nu mogelijk middels de automatische logging;
  • Alle stakeholders en/of management en/of klanten worden regelmatig op vooraf gedefinieerde momenten omtrent de voortgang geïnformeerd;
  • Het opzetten van een stappenplan inclusief alle communicatie, medewerkers en andere relevante zaken zoals opmerkingen en koppeling met documenten geschiedt minimaal 30% sneller dan op een conventionele manier zoals via Excel of MS-Project. Mede door diverse import, kopieer functies, automatisch doorrekenen en gebruikmakende van templates draagt hieraan bij.

Zij kunnen jouw stappenplan binnen 2 dagen helemaal compleet overzetten naar Time IT zodat het daarna meteen uitvoerbaar is incl. alle resources en andere relevante zaken. 

Wil je meer info, stuur dan een e-mail naar info@time-it.org of bel naar 085-0030486. Zij reageren direct!

< Alle nieuwsberichten