Blog Vera Weekers: Verlaagde btw-tarief vanaf 2020 ook op e-books en digitale kranten

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de zogenoemde e-publicaties, elektronisch geleverde boeken, kranten en tijdschriften, het lage btw-tarief van 9 procent. Nu is dat nog 21 procent. Vanaf 2020 is er dus geen verschil meer in btw-tarief tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies daarvan. E-books en digitale kranten en tijdschriften kunnen hierdoor goedkoper worden.


Di 3 Dec 2019

Het lage btw-tarief van 9 procent is vanaf 2020 jaar van toepassing op:
- het verkopen en uitlenen van e-books, digitale kranten en tijdschriften;
- betaalde toegang tot websites van kranten of tijdschriften en onafhankelijke journalistieke platforms;
- downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen.
Het btw-tarief van 9 procent geldt niet voor uitgaven die (vooral) bestaan uit reclame, video-inhoud of muziek. Het lage btw-tarief is dus niet van toepassing op betaalde (abonnementen op) streamingsdiensten voor films en muziek, zoals Spotify.

Gebruikersmogelijkheden van belang voor bepalen btw-tarief
Doel van de maatregel is het btw-verschil tussen de papieren en elektronische publicaties op te heffen. Om te bepalen of een e-publicatie onder het verlaagde btw-tarief valt, is de vergelijkbaarheid met fysieke publicaties van belang. Hiervoor moet onder meer worden gekeken naar eventuele extra gebruikersmogelijkheden in een digitale omgeving. Wanneer sprake is van eenvoudige extra functionaliteiten, zoals een zoekfunctie, doet dit niet af aan vergelijkbaarheid met een fysieke publicatie. Hierin is immers ook vaak een trefwoordenregister opgenomen. Wanneer complexere gebruikersmogelijkheden zijn toegevoegd, zoals een interactieve kaart of spelletjes, is de elektronische uitgave mogelijk niet vergelijkbaar met de fysieke versie en kan het verlaagde btw-tarief niet van toepassing zijn. Voor bijvoorbeeld online databanken van vakpublicaties geldt dat wanneer deze vergelijkbaar zijn met fysieke uitgaven, en dus geen nieuwe zoekfuncties bevatten, het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

Administratief systeem
Wanneer je digitale publicaties verkoopt, is van belang dat duidelijk wordt op welke publicaties vanaf 2020 het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast. Je administratieve systeem moet hierop worden aangepast en ook de prijsstelling van deze producten. Daarnaast hangt het btw-tarief af van het moment van facturering of betaling, met name voor lopende abonnementen.

Vera Weekers werkt bij Forward Fiscalisten, een modern fiscaal advieskantoor (tax only) dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken.

< Alle nieuwsberichten