Censor lid Europese samenwerking QRM Institute

Na reeds enkele jaren nauw betrokken te zijn bij de oprichting, is Censor | Voor de verandering sinds februari lid van het QRM Institute gevestigd in Brussel. Een Europees netwerk van organisaties die samenwerken om Quick Response Manufacturing (QRM) te verspreiden naar zoveel mogelijk bedrijven en het kwaliteitsniveau hoog te houden.


Di 14 Mei 2019

Het nieuwe ‘QRM Institute Training & Certification Program’, waaronder de opleiding tot QRM Silver ® specialist, is ontwikkeld en onderhouden samen met de acht Europese partners van Censor.

De QRM Silver specialist is in staat ondersteuning te bieden bij QRM-implementaties en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor collega’s in de organisatie. Hij kan eenvoudige vragen en kwesties vanuit een theoretisch oogpunt beantwoorden, verklaren en verhelderen. Organisaties die de QRM-bedrijfsstrategie als nieuwe aanpak implementeren, hebben een QRM-specialist (in opleiding) in huis om het veranderingsproces soepel te laten verlopen.

QRM is een bedrijfsstrategie die organisaties op basis van vier pijlers helpt haar bedrijfsprocessen anders in te richten. In deze opleiding staat de theoretische kennisbasis centraal, wordt de specialist bekwaam in het gebruiken van QRM-modellen en -instrumenten en toont hij aan hoe hij QRM in zijn organisatie effectief toepast.

< Alle nieuwsberichten