Een stap naar transparante duurzaamheidsrapportage met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Duurzaamheid is tegenwoordig veel meer dan alleen een trend. Het is een essentieel onderdeel geworden van bedrijfsvoering. Als bedrijven streven we naar waardecreatie, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de samenleving en het milieu.


Vr 2 Jun 2023

Een cruciaal aspect van duurzaamheid is het meten en communiceren van deze waardecreatie op een transparante manier. Hier komt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) om de hoek kijken. In dit blogartikel wordt besproken wat de CSRD inhoudt en waarom naleving ervan van cruciaal belang is.

 

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese regelgeving die tot doel heeft de rapportagevereisten voor duurzaamheid van bedrijven uit te breiden en te versterken. Met de CSRD wordt gestreefd naar verbeterde transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie. Dit is essentieel, zodat investeerders, klanten en andere belanghebbenden weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

 

Wie moet voldoen aan de CSRD?

De CSRD is van toepassing op grote bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen. Deze bedrijven worden verplicht om gedetailleerde rapporten te verstrekken over verschillende duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering, milieueffecten, sociale impact, mensenrechten, diversiteit en anti-corruptie. Het doel is om meer harmonisatie en standaardisatie in duurzaamheidsrapportage te bevorderen, zodat bedrijven onderling vergelijkbaar zijn.

 

Wanneer wordt naleving van de CSRD verplicht?

  • Vanaf boekjaar 2024: Grote ondernemingen die al verplicht zijn om te rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie.
  • Vanaf boekjaar 2025: Alle grote ondernemingen.
  • Vanaf boekjaar 2026: Beursgenoteerde mkb-ondernemingen.
  • Vanaf boekjaar 2027: Niet-EU-ondernemingen met een omzet van meer dan € 150 miljoen euro.

 

Waarom is naleving van de CSRD belangrijk?

Het naleven van de CSRD biedt diverse voordelen. Ten eerste stelt het bedrijven in staat om op een transparante manier te communiceren over hun duurzaamheidsprestaties. Dit vergroot het vertrouwen van investeerders, klanten en andere belanghebbenden. Bovendien kan het voldoen aan de CSRD een concurrentievoordeel opleveren. Het laat zien dat een bedrijf serieus bezig is met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Ondersteuning bij naleving van de CSRD:

Het voldoen aan de CSRD kan een uitdaging zijn, maar er zijn tools en technologieën beschikbaar die bedrijven kunnen ondersteunen. Maak gebruik van krachtige BI-tools zoals Microsoft Power BI en Azure om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Met behulp van deze geavanceerde technologieën kunnen ze bij In Summa nauwkeurige en gedetailleerde duurzaamheidsrapporten genereren die voldoen aan de CSRD-vereisten.

BI-rapporten bieden inzicht in belangrijke duurzaamheidsindicatoren, zoals klimaatimpact, milieuprestaties en sociale verantwoordelijkheid. Hiermee kunnen we trends identificeren, prestaties vergelijken en verbeterkansen ontdekken om onze duurzaamheidsinspanningen verder te versterken. Bovendien stellen deze rapporten ons in staat om onze stakeholders op een transparante en consistente manier te informeren, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Heb je nog vragen over de CSRD of wil je graag advies ontvangen over hoe jouw bedrijf eraan kan voldoen? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

< Alle nieuwsberichten