EKlegal: Zorg dat je klaar bent voor de AVG

Met onderstaand stappenplan met uitgebreide toelichting bereid je je tijdig voor.


Do 3 Mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Als je vanaf deze datum niet voldoet aan de AVG, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens sancties opleggen. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 % van jouw (wereldwijde) omzet. Vrijwel alle bedrijven en organisaties krijgen met deze nieuwe privacywetgeving te maken:

 • Verstuur je offertes of facturen?
 • Maak je gebruik van een nieuwsbrief?
 • Of gebruik je contactgegevens van jouw klanten of jouw medewerkers?

Dan is de AVG ook op jouw organisatie van toepassing (stap 1). Je moet dan maatregelen treffen om jouw organisatie AVG-proof te maken. Jouw organisatie ook! EKlegal heeft een whitepaper opgesteld waarin staat wat je moet doen om jouw organisatie AVG-proof te maken. Alle verplichtingen en maatregelen in een zeer volledig stappenplan. Je kunt hiermee direct aan de slag!

In dit stappenplan lopen zij deze maatregelen met je door:

 • stel vast welke persoonsgegevens je verwerkt (stap 2);
 • ga na welke persoonsgegevens je mag verwerken (stap 3);
 • stel vast welke rechten de betrokkenen hebben (stap 4);
 • verwerk de uitgangspunten privacy by design en privacy by default in jouw organisatie (stap 5);
 • ga na of je een DPIA moet uitvoeren (stap 6);
 • ga na of je een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen (stap 7);
 • ga na of je een privacybeleid moet opstellen (stap 8);
 • stel een privacyverklaring op (stap 9);
 • stel een verwerkingsregister op (stap 10);
 • ga na hoe je om moet gaan met datalekken (stap 11);
 • ga na met wie je verwerkersovereenkomsten moet sluiten (stap 12);
 • ga na of je de manier waarop je toestemming vraagt moet aanpassen (stap 13);
 • ga na of je onder een toezichthouder valt (stap 14).

Download het uitgebreide stappenplan via deze link

< Alle nieuwsberichten