Euromate: Tweede Kamer ziet waarde van luchtreiniging bij corona-aanpak wel

COVID-19 heeft een enorme impact op de samenleving. In de langetermijnstrategie van Minister Kuipers moeten sectoren zelf in actie komen. De Tweede Kamer heeft de rol van luchtreiniging laten onderzoeken om indirecte besmettingen te minimaliseren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.


Di 18 Okt 2022

Testopstelling in samenwerking met UvA
Vanuit de Tweede Kamer der Staten Generaal is contact gezocht met Euromate, een Nederlands bedrijf dat al 45 jaar zelf luchtreinigers ontwikkelt en produceert. Samen met de Universiteit van Amsterdam is een testopstelling neergezet, waarmee de effectiviteit van luchtreiniging om de transmissie van Covid-19 tegen te gaan wetenschappelijk in kaart gebracht is. De luchtreinigers waren al eerder door onafhankelijke instanties gecertificeerd.

Aerogene route
Het risico op indirecte besmettingen door aerosolen met virusdeeltjes is in Nederland lange tijd onderschat, hoewel bekend is dat 90% van de besmettingen op deze manier tot stand komt. Grote druppels op korte afstand direct naast de bron zorgen voor 10% van de besmettingen. In landen als Duitsland, VS, VK, Canada en Australië is de aerogene route wel erkend en zijn klaslokalen uitgerust met luchtreinigers om indirecte virusoverdracht tegen te gaan. In België komt een grootschalig ventilatieplan voor alle publieke ruimtes, waar luchtreiniging onderdeel van uitmaakt. Verder loopt er een onderzoek van de UZ Leuven en TU Eindhoven over het effect van luchtreiniging op scholen.

Doel en aanpak onderzoek
Het doel van het onderzoek was het testen van luchtreiniging om indirecte besmettingen te minimaliseren. De testen zijn uitgevoerd in een ruimte van +- 400 m3, waar Prof. Dr. Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam de sensoren, metingen en analyses verzorgde. Gedurende 4 weken werd er gemeten met zowel kunstmatig geproduceerde aerosolen als met 20 aanwezige functionarissen die aan het werk waren. De testruimte is gemeten met alleen ingeschakelde ventilatie volgens Bouwbesluit 2012 en met zowel ventilatie als luchtreiniging. Er is daarbij o.a. gekeken naar effectieve werking op basis van de juiste debieten, luchtcirculatie en het verband met de aanwezige luchtbehandeling.

90% kleinere kans op indirecte besmetting
De eerste veelbelovende onderzoeksresultaten zijn bekend. Tijdens dezelfde verblijftijd in een ruimte die voorzien is van ventilatie volgens het actuele Bouwbesluit, zorgt de toevoeging van professionele luchtreinigers voor een 90% kleinere kans op indirecte besmetting. Op de filters van de gebruikte luchtreinigers zijn achteraf restanten van Covid-19 virusdeeltjes aangetroffen. Dit bevestigt dat de apparaten hun werk goed gedaan hebben.

Bijkomende effecten: reductie ziekmakend fijnstof en lagere energiekosten
Het onderzoek toont aan luchtreinigers het aanwezige fijnstof ook substantieel verlagen. Daarnaast zorgen de apparaten voor lagere energiekosten door een optimale verdeling van de gereinigde lucht.

Vervolgonderzoek
Op basis van de positieve testresultaten is vervolgonderzoek gedaan binnen de ruimtes van de Tweede Kamer. De resultaten hiervan zullen ook gedeeld worden binnen het MIST programma. Hierbij slaan virologen, epidemiologen, vloeistofmechanici en ingenieurs de handen ineen om virusoverdracht via de lucht te begrijpen en te verhinderen.

< Alle nieuwsberichten