Extra werkzaamheden Vermetten door coronacrisis

De coronacrisis heeft veel impact op ondernemingen in Nederland. Mark Jongbloets AA RB is accountant en compliance coördinator bij Vermetten | accountants en adviseurs. In dit artikel vertelt hij welke werkzaamheden Vermetten oppakt om ondernemers éxtra te ondersteunen in deze crisistijden.


Ma 21 Sep 2020

Het coronavirus houdt ons al enkele maanden in z’n greep. Het lijkt het erop dat we nog lange tijd te maken hebben met het virus en de daarbij horende coronacrisis. Tal van ondernemers worden geraakt door de crisis en steeds meer ondernemers doen een beroep op de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid. Zo kunnen ondernemers een beroep doen op onder andere de Tijdelijke Noodregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De maatregel TOGS is inmiddels gesloten, maar kan worden aangevuld met de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Compliance afdeling van Vermetten
De crisis brengt naast onrust en onzekerheid ook extra werk met zich mee. Voor ondernemers, maar ook voor een accountantskantoor als Vermetten | accountants en adviseurs. Voor ondernemers kan Vermetten verschillende noodzakelijke controles uitvoeren, die nodig zijn als je aanspraak maakt op bijvoorbeeld een steunmaatregel. Accountant en compliance coördinator Mark Jongbloets vertelt er meer over: ‘Naast accountant ben ik coördinator van de compliance afdeling van Vermetten. Deze afdeling ziet erop toe dat alle medewerkers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Bovendien controleert de afdeling of alle medewerkers de verplichte cursussen en bijscholingen hebben gevolgd. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.’

Extra werkzaamheden om u te ondersteunen 
‘Sinds de uitbraak van het coronavirus en de coronacrisis hebben de medewerkers van Vermetten verschillende extra werkzaamheden gekregen. Taken waarmee zij je ondersteunen tijdens deze onzekere coronacrisis.’ De drie voornaamste taken: 

1. Gebeurtenissen na balansdatum opnemen in jaarrekening 2019 
‘Jaarlijks maken wij voor ondernemers de jaarrekening op. In de jaarrekening 2019 wordt niet alleen een weergave gegeven van de financiële positie over 2019, maar er moeten in de toelichting ook belangrijke ontwikkelingen en mogelijke verwachtingen na balansdatum in 2020 worden vermeld. In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis een vlucht genomen en heeft het veel Nederlandse ondernemingen geraakt en zal het de komende maanden nog verder raken. Daarom nemen ondernemers in de jaarrekening 2019 (bij ‘Gebeurtenissen na balansdatum’) een uiteenzetting op wat de impact van de coronacrisis is – en mogelijk nog zal zijn op hun onderneming. De accountants begeleiden de ondernemers hierin. Gezien de enorme impact van de coronacrisis toetsen de compliance medewerkers of dit op de correcte wijze wordt afgehandeld.’

Controleren NOW-aanvraag 
‘Ondernemers die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op de steunmaatregel Noodregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hiermee krijgen ze tot maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen over vier maanden. Binnenkort komen er extra voorschriften voor de controle op aanvragen van de NOW: wanneer de aan te vragen vergoeding meer dan 100.000 euro bedraagt, moet er een accountantsonderzoek worden uitgevoerd. De accountant moet het omzetverlies narekenen en controleren of de ondernemer aanspraak maakt op de NOW-regeling. De accountants van Vermetten zullen deze noodzakelijke controles uitvoeren en de compliance medewerkers zullen toezicht houden dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Vermetten ondersteunt ook bij het afgeven van de (derden)verklaringen wanneer er bij de Belastingdienst langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig is.’

Adviseren over aanvraag steunmaatregelen
‘We voeren niet alleen noodzakelijke controles uit, maar geven ook advies. Zo geven we onze klanten advies over de steunmaatregelen waar ze aanspraak op maken, zoals de NOW, TOZO en TOGS. Die adviesgesprekken voeren we ook vanuit onze accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs.”   

Meer weten? 
Zoals je kunt lezen, voeren de medewerkers van Vermetten tal van extra werkzaamheden voor je uit. Ze staan je onderneming graag bij tijdens deze tijden van crisis en helpen je waar mogelijk. Wil je meer informatie over (het aanvragen van) de steunmaatregelen vanuit de overheid? Of wil je meer informatie over de aanpassing in de jaarrekening 2019? Neem dan contact op.

< Alle nieuwsberichten