GreenGenius: Door welke vaardigheden blijf jij future proof?

De razendsnelle ontwikkelingen in de techniek zorgen ervoor dat onze wereld en samenleving veranderen. Kennis wordt op nieuwe manieren ingezet, processen worden exponentieel versneld en robots nemen taken van mensen over.


Do 14 Mrt 2019

Het World Economic Forum heeft onderzoek gedaan naar de verandering inbenodigde vaardigheden van mensen in de vierde industriële revolutie.

Gree

Tegen 2022 zullen de vaardigheden die vereist zijn om de meeste banen uit te voeren aanzienlijk zijn verschoven (verschillend per sector en regio). Uit de meest recente versie van The Future Of Jobs Report blijkt dat de gemiddelde vaardigheidsstabiliteit – het aandeel kernvaardigheden dat vereist is om een inhoudelijk stabiele baan te behouden – ongeveer 58% is. Dat betekent dat er een gemiddelde verschuiving is van 42% in vereiste vaardigheden in de beroepsbevolking in de periode 2018-2022.

Hier zie je het verschil in de gevraagde vaardigheden in 2018, de trending vaardigheden van 2022 en de dalende vaardigheden in dat jaar:

Gree
Er zijn verschillende trends te onderscheiden. Zo is er sprake van een aanhoudende daling van de vraag naar handmatige en fysieke vaardigheden. Daarnaast is er een afname in de vraag naar vaardigheden met betrekking tot het beheer van financiële en andere middelen. Ook basis installatie- en onderhoudsvaardigheden worden minder belangrijk om relevant te blijven als werknemer in de toekomst.

Belangrijke vaardigheden die in 2022 prominent aanwezig blijven, zijn onder andere analytisch denken, innovatie en actief leren. Het sterk toegenomen belang van vaardigheden zoals technologieontwerp en -programmering, benadrukt de groeiende vraag naar verschillende vormen van technologische competentie in de markt.

‘Menselijke’ vaardigheden zoals creativiteit, originaliteit, initiatief nemen, kritisch denken, overtuigen en onderhandelen zullen hun waarde in 2022 behouden of zelfs in waarde vergroten. Dit geldt ook voor aandacht voor detail, veerkracht, flexibiliteit en complexe probleemoplossing. Emotionele intelligentie, leiderschap, sociale invloed, en servicegerichtheid worden ten opzichte van 2018 ook steeds meer van belang. Dit zijn vaardigheden die op korte termijn niet (of moeilijk) overgenomen kunnen worden door middel van technologie.

< Alle nieuwsberichten