GreenGenius: Stop vooral met overwerken

'Alleen nog héél eventjes die presentatie afmaken' of 'Ik beantwoord nog even een paar mailtjes, voordat ik ook afsluit', en voor je het weet heb je weer ruim een uur overgewerkt… Het klinkt misschien heel onschuldig, een uur langer doorwerken, maar het is op de langere termijn schadelijker dan je denkt. Overwerken wordt vaak gezien als iets wat bij de bedrijfscultuur hoort, en daar moeten we zo snel mogelijk vanaf.


Do 11 Apr 2019

In 2017 werkte bijna een derde van alle werknemers regelmatig over. Dit blijkt uit een onderzoek door het CBS. Met name managers gaven aan dat zij vaak meer uren werken dan contractueel is vastgesteld. Mensen die overwerken doen dat gemiddeld zes uur per week. Ook is het aantal gediagnosticeerde burn-outs in de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Toeval? Dat denken we niet.

Verwachtingen
We leven natuurlijk in een maatschappij die van ons verwacht dat we ‘eruit halen wat erin zit’. Vooral de generatie millennials ervaart dit als een druk om te presteren. Maar daarnaast verwachten ook veel werkgevers dat je ‘hart voor de zaak’ hebt. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de werkgevers verwacht dat werknemers hun e-mail checken op vrije dagen, dus ook in de vakantie! (onderzoek door Markteffect).

Gevolgen
Overwerk wordt een probleem, zodra het structureel en niet uit vrije wil gebeurt. Drukte op het werk zorgt ervoor dat veel medewerkers slechter slapen. Daarnaast gaan ze ook minder vaak sporten en ondernemen ze minder sociale activiteiten door het gebrek aan vrije tijd. Dit leidt tot stress, en stress is volgens 87% van de leidinggevenden geen reden voor verzuim. Deze factoren samen zorgen uiteindelijk voor een hoog risico op uitval door burn-out.

Het juiste voorbeeld?
Sociaal-psychologe en universiteitshoogleraar Dr. Naomi Ellemers zegt het volgende: 'Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het werk afkomt. Vaak vinden ze dat het bij hun functie hoort om over te werken als dat nodig is. Ze staan er niet bij stil dat hun gedrag door anderen als voorbeeld wordt gezien, ook als dat niet de bedoeling is.'

Leidinggevende overschat zichzelf
Ruim de helft van de leidinggevenden denkt het goede voorbeeld al te geven als het gaat om de werk-privé balans. Dit wordt minder erkend door medewerkers, slechts 34% ervaart dit ook zo. Daarnaast geeft driekwart van de leidinggevenden aan dat zij hun medewerkers helpen een goede balans te houden tussen werk en privé. Medewerkers ervaren deze hulp echter in veel mindere mate (49%). (onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis).

Voor hun eigen gezondheid en dat van de medewerkers zullen leidinggevenden en managers dus eens kritisch moeten kijken naar hun voorbeeldgedrag. Wanneer gezonde medewerkers beter presteren omdat zij de stress van overwerken niet ervaren, is het overwerk misschien niet eens meer nodig!

< Alle nieuwsberichten