GreenGenius: Waarom een goed salaris voor millennials niet genoeg is

Het is lastig voor werkgevers om millennials te binden aan hun organisatie. Wanneer men hier over discussieert, wordt vaak de manier van belonen besproken. Millennials hechten waarde aan gevoelszaken zoals verantwoordelijkheid, eergevoel, status en waardering: intrinsieke motivatoren. Maar waarom werkt extrinsiek motiveren (gedreven door straf en beloning) dan niet?


Di 11 Dec 2018
Afbeelding 1Afbeelding 1

Daniel Pink, auteur van het boek ‘Drive’, heeft lezers inzicht gegeven in manieren van motiveren. Zo vertelt hij in zijn boek over het experiment met het kaarsendilemma. De situatie was hierbij als volgt. Een persoon werd de hiernaast afgebeelde (afb. 1) opstelling voorgelegd: een kaars, punaises en lucifers. De opdracht was om de kaars op de muur te bevestigen op zo’n manier dat het kaarsvet niet op de tafel drupt wanneer deze aan is.

Afbeelding 2Afbeelding 2

Uiteindelijk, na ongeveer 5 à 10 minuten puzzelen, hadden de meesten de oplossing gevonden. Die zie je op de afbeelding hiernaast (afb. 2). Het doel van deze oefening was het overwinnen van functionele fixatie om tot de realisatie te kunnen komen dat het bakje van de punaises op een andere manier gebruikt kan worden.

Tunnelvisie
Voor het experiment kregen twee groepen mensen het dilemma voorgelegd, terwijl ze getimed werden. De ene groep werd verteld dat de timing werd gebruikt om een gemiddelde te bepalen van de tijdsduur. De tweede groep kreeg beloningen voorgelegd. De snelste drie kregen 5 dollar en allersnelste zou een extra 20 dollar krijgen. Hiermee wilde de onderzoekers er achter komen hoe veel sneller de beloonde groep het dilemma zou oplossen.

Wat bleek? Het duurde bij de beloonde groep gemiddeld 3,5 minuut langer voordat zij het dilemma hadden opgelost. De tunnelvisie die het beloningselement had gecreëerd, zorgde er voor dat denkwijzen simpeler werden en creativiteit werd geblokkeerd. Vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd in diverse (werk)situaties en ook daar bleek dat extrinsieke beloningen een negatief effect kunnen hebben op werkresultaten.

Effect extrinsieke motivatie
Veel businessmodellen zijn gebouwd rondom extrinsieke motivatoren. Dit betekent niet dat deze businessmodellen ‘fout’ zijn, want voor sommige werkprocessen heeft dit wél een positief effect. Dit geldt echter alleen bij werk waarin geen creativiteit vereist is, waar simpele regels gehanteerd worden en wat een helder doel heeft.

 Afbeelding 3Afbeelding 3

Dat werd tevens helder met hetzelfde kaarsendilemma. Wanneer het probleem op een andere manier werd voorgeschoteld, zoals op de afbeelding hiernaast (afb. 3), had de extrinsieke beloning andere effecten. De groep die beloond werd was aanzienlijk eerder klaar dan de groep zonder beloning. De oplossing was namelijk vanaf het begin al helder.

Motivering millennials
Millennials zijn gemiddeld hoger opgeleid en hebben hoge verwachtingen van zichzelf. Ze zoeken uitdaging in hun werk en willen hier voldoening uit halen. In de complexere banen waarbij creativiteit benodigd is, is het raadzaam om medewerkers niet op een extrinsieke manier te motiveren voor hun werk. Zij zullen hierdoor alleen maar slechtere resultaten behalen.

Bij GreenGenius focussen we ons op het maken van duurzame werkrelaties tussen technisch talent en ambitieuze organisaties. Door onze aanpak en intensieve coaching weten wij precies wat onze Geniussen motiveert en over welke talenten hij/zij beschikt. Middels dit inzicht én een uitgebreide inventarisatie van de behoeftes van uw organisatie, kunnen wij de perfecte koppeling maken.

< Alle nieuwsberichten