Matchmakers Business Consultants: ‘Het blijft mensenwerk’

Het slagen van een overnametransactie wordt in grote mate bepaald door de expertise en ervaring van de betrokken adviseurs. Reden voor de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht om hun leden te certificeren. ‘Wij staat garant voor de kwaliteit van bij ons aangesloten adviseurs.’


Di 9 Apr 2019

Uit recent onderzoek van Brookz en de Hogeschool Utrecht blijkt dat niet-gekwalificeerde adviseurs vaak een belangrijke dealbreker zijn bij een verkoop- of overnametransactie. Bijvoorbeeld omdat de betreffende adviseur een te hoge prijsverwachting heeft gecreëerd die slecht is onderbouwd. Of omdat de adviseur sowieso te weinig kennis en ervaring heeft om de transactie goed te begeleiden. Een praktisch probleem daarbij is dat overnameadviseur geen beschermd beroep is. Dit probleem werd 12 jaar geleden al onderkend door een groep adviseurs die om die reden in 2007 de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) hebben opgericht. Aangesloten adviseurs hebben een gedragscode ondertekend waardoor transparantie, integriteit en kwaliteit beter gewaarborgd wordt. Daarnaast is er ook een onafhankelijke geschillencommissie waar ondernemers die niet tevreden zijn over de geleverde dienstverlening verhaal kunnen halen.

Kwaliteitsgarantie
Volgens Antoine van Schijndel, eind vorig jaar benoemd tot de nieuwe voorzitter van de BOBB, is er mede door dit initiatief de afgelopen jaren al veel verbeterd. Vooral de certificering heeft er vanaf 2012 volgens Van Schijndel voor gezorgd dat de BOBB een garantie kan afgeven voor de kwaliteit van onze leden. Van Schijndel, in het dagelijks leven directeur van Matchmakers Business Consultants uit Rosmalen: ‘Alle 100 aangesloten leden van de BOBB hebben daarvoor een toets gedaan waarbij ze een zelf uitgevoerde overnametransactie hebben beschreven inclusief een reflectieverslag. Deze stukken zijn door twee onafhankelijke leden getoetst aan de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in het BOBB-reglement. Daarnaast zijn alle leden verplicht tot deelname aan een permanent educatieprogramma.’ Van Schijndel geeft toe dat klanten nog altijd de beste referenties zijn om een adviseur te beoordelen. Maar vanwege de vertrouwelijkheid van veel transacties is dat niet altijd mogelijk. Van Schijndel: ‘Met name in het MKB willen veel ondernemers niet met hun deal in de openbaarheid treden. Dan is een kwaliteitsgarantie op basis van een zorgvuldige certificering een goed alternatief om een geschikte adviseur te kunnen selecteren.’

Mensenwerk
Een goede overnameadviseur kost geld en is niet goedkoop. Dat is voor ondernemers nog wel eens een drempel om een adviseur in te schakelen. Van Schijndel ziet daarbij de rol van digitale platforms toenemen. Van Schijndel: ‘Met name bij kleinere transacties kan een ondernemer tijd en geld besparen door een aantal zaken zelf op te pakken. Denk aan het voorbereiden van de cijfers, het opstellen van een informatiememorandum of het vinden van een geschikte koopkandidaat.’ Toch denkt de BOBB-voorzitter niet dat daarmee de rol van de overnameadviseur zal verdwijnen. Van Schijndel: ‘Uiteindelijk heb je meestal toch een adviseur nodig die als procesregisseur de ondernemer ontzorgt en uiteindelijk de deal rond maakt. Het blijft mensenwerk.’

< Alle nieuwsberichten