Nieuwe leden Raad van Toezicht Stichting Marketing Tilburg

Verily Klaassen en Wendy Beenakker zijn maandag 27 maart officieel benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Marketing Tilburg. Beide dames vullen de functie op die is ontstaan door het vertrek van voormalig lid Marc Meeuwis.


Di 28 Mrt 2017

Voorzitter van de Raad van Toezicht Jan Welmers geeft aan: ‘Hoewel er maar één persoon vertrekt, hebben we twee nieuwe leden gevraagd om de Raad van Toezicht te versterken. Met de komst van Wendy en Verily versterken we zowel de relatie met cultuur als met de media. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner voor de directeur van Marketing Tilburg. We verwachten dat de discussies in de vergaderingen van de Raad met deze aanvulling nog meer inspiratie bieden voor de directeur en zijn team.’

Wendy Beenakker heeft ruime ervaring in de mediawereld, bij de nationale televisie en bij Eftelingradio. Verily Klaassen is hoofd kunstzaken bij de Rabobank en heeft een groot cultureel  netwerk en rijke ervaring als kunstadviseur. Samen met de zittende leden Jan Welmers, Helga Meijer, Joost Eijkens, Rien van der Vleuten en Erik de Ridder is er een mooie mix aan ervaring en disciplines in de raad vertegenwoordigd en is er volop ambitie om mee te werken aan de Tilburgse citymarketing.

Stichting Marketing Tilburg werkt sinds medio 2015 aan de opdracht om meer bedrijven, studenten, bewoners en bezoekers voor Tilburg te laten kiezen. De wijze waarop ze dit doen, de strategie, is beschreven in een meerjarenplan, en wordt jaarlijks vertaald naar een Jaarplan met concrete activiteiten.

< Alle nieuwsberichten