Noordoost-Brabant eerste regio met regionaal scholingsakkoord

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant gaan samen laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk helpen. Hiervoor is het regionale Scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’ getekend.


Di 27 Feb 2018

De komende twee jaar worden 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Noordoost-Brabant is de eerste arbeidsmarktregio die op deze schaal werk maakt van scholing van laaggeschoolde mensen. Het akkoord kwam tot stand in AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital.

De komende maanden gaan WSD, IBN en WeenerXL samen met werkgevers in Noordoost-Brabant aan de slag om praktijkopleidingen te ontwikkelen. Het werkgeversnetwerk AANtWERK heeft volledige steun toegezegd. Huib van Olden, voorzitter van AgriFood Capital Werkt!: ‘Met dit vooruitstrevende akkoord willen we de kansen van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt verbeteren én bedrijven helpen aan goed geschoold personeel. De Praktijkverklaring die de opgeleide deelnemers ontvangen, biedt mooie kansen voor de toekomst.’


Volgens het Scholingsakkoord zullen in 2018 tenminste 50 werkgevers samen 100 (leer)werkplekken creëren voor laaggeschoolden. Het gaat om banen in de procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Juist in deze sectoren zitten werkgevers te springen om personeel. In 2019 zijn dat minimaal 100 werkgevers en 300 laaggeschoolden in nog meer kansrijke sectoren.

Het leren gebeurt vooral op de werkvloer, onder begeleiding van werkgevers die actief betrokken zijn bij de (om)scholingsprogramma’s. Het is maatwerk voor zowel de deelnemers als de werkgevers. De verkregen Praktijkverklaring wordt landelijk erkend en maakt deze Noordoost-Brabantse aanpak daarmee uniek. Het is voor de opgeleide deelnemer niet alleen een soort diploma maar het betekent ook de opstap naar doorleren op het MBO. Dit past ook in de ambitie van AgriFood Capital Werkt! om de regio aan ‘leven lang leren’ te krijgen.

Blijven ontwikkelen, bij- en/of omscholen is hard nodig omdat veel werk snel verandert. Het Scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werk’ helpt werkgevers bij hun zoektocht naar goed personeel. Gemeenten kunnen met deze aanpak mensen die zelf nauwelijks of geen werk kunnen vinden, een steun in de rug geven.

< Alle nieuwsberichten