Opmerkelijke verschuiving in top 30 audit kantoren

De nieuwe top 30 accountantskantoren is verschenen en daarbij is dit jaar voor het eerst een top 30 audit en assurance gepubliceerd. Opmerkelijk is dat er drie nieuwe namen in de top 30 audit kantoren verschijnen die niet in de reguliere lijst vermeld staan: Q-Concepts (19), Lansigt (27) en ESJ (30). Daarnaast blijkt een aantal grotere kantoren juist een minder grote speler op het gebied van audit en assurance.


Wo 18 Sep 2019

Ieder jaar wordt op basis van omvang (omzet) deze top 30 accountantskantoren samengesteld. Dit jaar is separaat onderzoek gedaan naar de audit en assurance omvang. Daarmee wordt nu ingespeeld op de maatschappelijke behoefte en ontwikkelingen op het gebied van scheiding tussen audit en adviesdiensten door accountantskantoren.

Audit only
In discussies worden voors en tegens van het audit only model genoemd en kritiek op het bestaansrecht hiervan. Nieuwe naam in de lijst ‘Q-Concepts’ laat echter zien dat sterke groei juist door een focus op audit wel mogelijk is. Martijn Boelhouwers, één van de partners, vertelt: ‘Je ziet dat er vanuit de maatschappij verwacht wordt dat de controlerend accountant onafhankelijk is en dat de regelgeving hierin steeds verder aangescherpt wordt. Tegelijkertijd zijn er diverse schandalen bekend waarin de onafhankelijkheid van de accountant juist in het geding was. Dit zorgt voor maatschappelijke discussies inzake verplichte scheiding tussen audit en advies, waaronder in de UK naar aanleiding van het faillissement van bouwbedrijf Carillion. Met ons unieke concept spelen we goed in op de behoefte vanuit de maatschappij.’

Groei ondanks krappe arbeidsmarkt
In het onderzoek wordt ook ingegaan op de krapte op de arbeidsmarkt. Veel kantoren geven aan dat de druk op personeel er voor zorgt dat de groei stagneert. Martijn vervolgt: ‘Dit boekjaar zijn er bijna 30 professionals bij Q-Concepts gestart, waarmee we op ruim 80 medewerkers uitkomen. Voor ons een bevestiging dat ons unieke concept ook aan de mensenkant werkt. Naast de focus op audits onderscheidt Q-Concepts zich namelijk door met senior professionals te werken en medewerkers te laten werken zoals zij willen. Wij zien onszelf als kantoor van de toekomst. Dit houdt in dat we ons bezighouden met de maatschappij en wat zij verwacht van ons als accountant, maar ook van ons als werkgever.’

Q-Concepts is een accountantskantoor dat zich specialiseert in audits, met name jaarrekeningcontroles. Het kantoor groeit jaarlijks met circa 20 tot 30 procent en is inmiddels een serieuze speler in de audit markt. Het binnenkomen in de top 20 van dit onderzoek is een bevestiging voor de strategie en draagt bij aan de verdere professionalisering en ambitieuze groeidoelstellingen van de organisatie.

Kijk voor het volledige onderzoek op de website van Accountancy Van Morgen.

< Alle nieuwsberichten