TenderToo: publieke sector kan interessant zijn voor jouw bedrijf

Wist je dat er in Nederland 4.000 aanbestedende diensten zijn die gezamenlijk jaarlijks voor bijna 60 miljard euro regulier aanbesteden bij het bedrijfsleven (Europese aanbestedingen)? De publieke sector kan ook voor jou interessant zijn! Denk aan gemeenten, provincies, maar ook onderwijsinstellingen en de nutssector.


Ma 2 Okt 2017

De publieke sector maakt geen leveranciersselectie. Elk bedrijf dat zich kan conformeren aan de gestelde eisen mag meedingen. Als er jaarcontracten worden afgesloten is te achterhalen in welk jaar deze aflopen. Een jaar voor de afloopdatum is een geschikt moment om eens nader kennis te maken met bijvoorbeeld de betreffende gemeente om je toegevoegde waarde te bespreken (beïnvloedingsfase).

Wil je meer weten? TenderToo vertelt je graag hoe je succesvol kunt zijn binnen deze organisaties.  

< Alle nieuwsberichten