Theo Weterings voorgedragen als nieuwe burgemeester Tilburg

De gemeenteraad van Tilburg heeft Theo Weterings voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad.


Di 3 Okt 2017

Weterings is de huidige burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit is getekend is.

Theo Weterings, 58, is geboren aan de Ringbaan Oost in Tilburg. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rijswijk en als burgemeester van de gemeenten Beverwijk en Haarlemmermeer (146.000 inwoners). Hij was lid van de gemeenteraad van Tilburg van 1982 tot 1985.

Beknopt curriculum vitae Drs. Theo L.N. Weterings: 

Persoonlijk
Geboren in Tilburg op 18 april 1959, gehuwd met Wilma, drie kinderen (27, 25 en 21 jaar)

Opleiding
- Atheneum A, Cobbenhagencollege Tilburg (1977);
- Doktoraal economie, bestuurswetenschappelijke specialisatie, Katholieke Hogeschool Tilburg (1984).

Volksvertegenwoordiger
- raadslid Tilburg (1982-85),
- raadslid Diemen (1986-1990),
- lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999-2001), optredend voor de VVD.

Ambtelijke functies
- hoofd bureau financieel beleid provincie Zuid-Holland (1987- 1990),
- hoofd afdeling economische zaken provincie Zuid-Holland (1990-1994).

Bestuurlijke functies
- lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Midden-Brabant (1982-1985),
- wethouder van Rijswijk (1994-2001),
- burgemeester van Beverwijk (2001-2007),
- burgemeester van Haarlemmermeer (2007-heden)

Bestuurlijke nevenfuncties
- voorzitter commissie bestuur en veiligheid VNG en bestuurslid VNG (2014-heden),
- voorzitter Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2013-heden),
- voorzitter/vice-voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland (2007-heden),
- bestuurslid Stichting Bevordering kwaliteit Leefomgeving Schiphol (2009-2015),
- vice-voorzitter G32-Stedennetwerk (2008-2014).

< Alle nieuwsberichten