Unieke landelijke samenwerking voor waterdistributienet van de toekomst

Drinkwaterbedrijf Brabant Water, de softwareafdeling van The People Group en KWR Water Research Institute werken sinds het najaar van 2018 samen aan de ontwikkeling van een applicatie voor ontwerp van het tertiaire leidingnet. Deze samenwerking biedt mogelijkheden om innovatieve kennis daadwerkelijk te implementeren voor de eindgebruiker; het drinkwaterbedrijf.


Di 1 Okt 2019

‘Waterleidingen hebben een lange levensduur. Daarom is het essentieel om een goed ontwerp te maken. Een efficiënt ontwerpproces dat leidt tot een optimaal ontwerp voor druk, volumestroom en kosten was lang een wens van onze medewerkers. Deze wens is nu uitgekomen. Door te innoveren en mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen  slaan we een brug naar de toekomst. Hiermee werken we aan het distributienet van de toekomst!’, zegt Wilfried Martens van Brabant Water.

Innovatieve ontwerptechnologie
Het ontwerp van het tertiaire leidingnet, leidingen op wijkniveau, wordt nu nog grotendeels handmatig uitgevoerd. Dit kost veel tijd, wat de betrokken engineers de mogelijkheid ontneemt om via scenariostudies meerdere ontwerpen te maken en hieruit de beste variant te selecteren. Brabant Water heeft voor het jaar 2030 een toekomstbeeld geschetst voor transport- en distributie van drinkwater. Vanuit dit toekomstbeeld is de wens ontstaan voor een meer innovatieve manier van leidingnetontwerp. ‘Wij zijn vervolgens met Brabant Water in gesprek gekomen over de mogelijkheden van het inzetten van GeoSmartDesign™ voor ontwerp van drinkwaterleidingen, zegt Viktor de Haan van The People Group | Software & Trainingen. ‘Een succesvolle pilot vormde de start om via co-creatie een applicatie te ontwikkelen voor het ontwerp van het tertiaire leidingnet. GeoWater werd ontwikkeld om het werkproces van engineers met betrekking tot het ontwerpen van tertiair drinkwaternet te optimaliseren’, zegt Viktor de Haan.

De nieuwe software houdt bij het ontwerpen direct rekening met de omgeving; een uniek concept. Bovendien biedt de applicatie één centrale omgeving van waaruit de engineers de tracés kunnen ontwerpen en scenario’s met elkaar kunnen vergelijken. Hiermee wordt wederzijdse informatie-uitwisseling gestimuleerd en handwerk tot een minimum beperkt. Ook neemt de snelheid waarmee ontworpen kan worden toe, waardoor engineers meer tijd kunnen steken in het vergelijken van scenario’s op basis van prestatie indicatoren zoals de mate van zelfreiniging, einddruk en kosten.

De eindgebruiker profiteert
‘We zijn trots op deze duurzame samenwerking die voor diverse partijen vele voordelen op zal leveren, maar uiteindelijk ongemerkt ook voor iedereen die dagelijks zo vanzelfsprekend gebruik maakt van het drinkwater in Nederland’, besluiten Wilfried Martens en Viktor de Haan.

< Alle nieuwsberichten