Waarom buitenspelen voor kinderen belangrijk is

Kinderen spelen minder buiten ten opzichte van vorige generaties. Wat zijn de oorzaken hiervoor en welke gevolgen heeft het voor kinderen? Je leest er meer over.


Ma 20 Jun 2022

De trend dat kinderen minder buitenspelen houdt zich aan. Met de komst van veel technologische snufjes voor kids, zijn kinderen steeds vaker achter een beeldscherm te vinden in vergelijking met de generatie van hun ouders. Mede doordat ouders het toezicht houden moeten combineren met het thuiswerken, maakt dat kinderen veel vaker binnen te vinden zijn. Volgens experts is dit een zorgelijke ontwikkeling, aangezien buitenactiviteit in hoge mate bijdraagt aan de mentale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

Toename schermtijd

Het plezier van buiten spelen is iets dat in de huidige maatschappij verloren is gegaan. Door de beschikbaarheid en het gebruik van technologie brengen veel kinderen meer tijd binnenshuis door in plaats van de natuur in te gaan, naar de Lego shop te gaan of nieuwe vriendjes te maken terwijl ze hun omgeving verkennen. Juist dit zijn essentiële aspecten voor de ontwikkeling van kinderen. Hoewel het spelen met de telefoon of computer leuk kan zijn, en zeker ook voordelen biedt, is het belangrijk hier een balans in te vinden. Buitenspelen is immers cruciaal voor de ontwikkeling van grove motorische vaardigheden - wat kinderen actief houdt - maar ook de creativiteit en verbeelding stimuleert.

Afname speelplaatsen

Het verlies van speelplaatsen en buitenruimtes heeft een negatieve invloed gehad op het buitenspelen van kinderen. Plekken in de natuur waar kinderen kunnen buitenspelen hebben plaats moeten maken voor nieuwe woningen. De afname in het buitenspelen draagt een enorme kracht bij aan een opmars van speelgoed. Men gebruikt vaak een speelgoedvergelijker zoals op Ekiddies.nl, om de kosten hiervan in toom te houden. Verder neemt de komst van nieuwe speeltuinen af en het onderhoud van bestaande speeltuinen laat vaak ook te wensen over. Het zijn allemaal kleine redenen die tezamen de negatieve trend van buitenspelen hebben gestimuleerd. Mede doordat ouders banger zijn geworden om buiten het zicht kinderen buiten te laten spelen, zijn kinderen veel minder op straat te vinden.

Gezondheidsklachten

Het op grote schaal minder buitenspelen door kinderen brengt een groter probleem met zich mee. Meerdere studies hebben een toename van obesitas, depressie en angst aangetoond bij kinderen die een te groot deel van de dag binnenshuis doorbrengen door een gebrek aan speeltijd buiten Kinderen krijgen te maken met een kortere aandachtsspanne, wat problemen oplevert op school maar ook later.

Stimuleren van buitenspelen door ouders

De voordelen van buitenspelen zijn eindeloos en zijn terug te zien in zowel de ontwikkeling van kinderen als hun lichamelijke gezondheid. Studies hebben aangetoond dat tijd doorbrengen in de buitenlucht de creativiteit, het probleemoplossend vermogen en de sociale interactie verbetert. Daarom is het belangrijk dat ouders mogelijkheden creëren om hun kinderen in de buitenlucht te sturen. Laat hen niet enkel binnen met de Lego auto, poppen of spelcomputer binnen, maar stimuleer kinderen naar buiten te gaan door met hen mee te gaan. Door een gezond balans te vinden tussen binnen spellen en buiten spellen wordt het buitenspelen een gewoonte van kinderen. Op de lange termijn plukken ouders, kinderen en de maatschappij er de vruchten van.

< Alle nieuwsberichten