Zijn mijn pallets wel goed gewikkeld? Panhuijsen helpt!

Aandacht voor palletstabilisatie is vanwege strengere EU-voorschriften voor het zekeren van vrachtlading essentieel. Er heerst echter nogal wat onzekerheid over deze nieuwe wetgeving. Vragen als: ‘Is mijn pallet wel goed gewikkeld?’ of ‘Wat wordt er nu precies van mij verwacht?’ worden met grote regelmaat gesteld aan Panhuijsen Verpakkingen.


Di 30 Okt 2018

De nieuwe richtlijnen leggen vanaf 2018 de verantwoordelijkheid van de ladingzekering niet alleen bij de vervoerder, maar bij alle betrokkenen in de transportketen. Elk bedrijf dat iets van A naar B vervoert, is voortaan aansprakelijk wanneer de ladingzekering of palletstabilisatie niet aan de eisen voldoet. Vanaf dit voorjaar wordt de gehele lading van vrachtwagens bovendien kritischer bekeken bij inspecties langs de weg. Daarbij wordt niet alleen gelet op hoe de lading gezekerd is, maar gaat het ook om de details: hoe zijn de pallets verpakt en omwikkeld? En: zijn deze vormvast en stabiel?

Hier ligt de kracht van Panhuijsen. Zij bieden innovatieve palletwikkelsystemen om verschuiven en omvallen van de (pallet)lading te voorkomen. Voorkom gevaar maar voorkom ook boetes!

< Alle nieuwsberichten