< Terug naar alle leden

Van Wijlen Branche: Lines Of Business, Facilitaire dienstverlening

Bedrijfsomschrijving

INFRA
Van Wijlen richt zich op aanleg, onderhoud en beheer van infrastructuur. Denkt u hierbij aan grond-, riolerings-, en verhardingsactiviteiten in de ruimste betekenis van het woord. Ook gladheidsbestrijding is onze expertise. Graag denken we pro-actief mee over de verzorging van uw werk rond infra en de óntzorging van uw bedrijf of (overheids)team.

MILIEU
Werken aan land en het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu gaat om calamiteiten, schone of niet toepasbare grond: voor elke grondactiviteit biedt Van Wijlen u een oplossing op maat. Zelfs voor de afvoer en acceptatie van dergelijke grond kunt u via onze eigen erkende grondbank bij ons terecht.

Daarnaast voeren wij land- en waterbodemsaneringen uit. Hiervoor zijn we in het bezit van het BRL 7000 certificaat, waarmee we voldoen aan de wettelijke voorwaarden en de beoordelingsrichtlijn voor ‘uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.

SPORT
Of het nu gaat om de aanleg van één veld of een complete accommodatie, steeds meer gemeenten en clubs weten Van Wijlen te vinden als vertrouwd adres voor vakkundige aanleg of renovatie van sportvelden.

Niet alleen aanleg maar goed en op maat gesneden onderhoud van grassportvelden is noodzakelijk voor optimaal gebruik en prestatie. Gedurende het jaar verzorgen wij dit voor diverse voetbalclubs, honkbalverenigingen, hockeyclubs, atletiekverenigingen en golfverenigingen.

Ook voor kunstgrasvelden kunt u op ons specialisme rekenen. Met een speciale kunstgrasreiniger brengen we uw kunstgrasmat weer in optimale conditie. Bovendien voeren we onderhoudswerkzaamheden uit, zoals bladblazen, vegen, borstelen, bestrijden van algen en mossen en herstellen van kleine beschadigingen.

GROEN
We verzorgen de aanleg van openbare, landschappelijke en recreatieve groenvoorziening, in de breedste zin van het woord. Van aanleg en onderhoud van openbaar groen, speelplaatsen en waterpartijen tot onkruidbestrijding op wegen en voetpaden. Hierbij hanteren we een moderne en milieuvriendelijke werkwijze.

Het vakkundig onderhoud aan bermen en terreinen gebeurt bij Van Wijlen geheel conform de eisen uit de flora en fauna-wet. Daarnaast adviseert Van Wijlen B.V. om naast traditionele verzorging van bermen meer ecologische beheerprincipes te hanteren voor gras en kruidenvegetatie.

Aannemersbedrijf Van Wijlen onderhoudt sloten, vijvers, singels, grachten en vaarten. Het schoonmaken van deze waterwegen, het aanleggen van beschoeiing, het natuurvriendelijk maken van de oevers of baggerwerkzaamheden: bij Van Wijlen B.V. is het in goede handen.

Voor diverse organisaties verzorgen wij het onderhoud van groenvoorziening, zoals in natuurgebieden of parken. Zo creëren we natuurvriendelijke oevers en verrichten grondwerkzaamheden in natuurgebieden die de natuurwaarde verhogen en een verrijking van de soorten bewerkstelligen.


Contactgegevens
Heistraat 112 A
5161 GJ Sprang-Capelle
T: 0416-279569
I: Website

Business facts
Medewerkers: 50 - 100
Oprichtingsjaar: 1934
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -